• ☏ 0516 - 43 21 22 | De levertijd van een webshoporder is 2-3 werkdagen vanaf het moment dat de order ons magazijn verlaat
Reviews
Winkelwagen 0
Winkelwagen

Er zit nog niets in je winkelmandje.

Hulp nodig?
Menu
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het ECOstyle land- en tuinbouw assortiment

 • Kan Raptol met de LVM of fogmachine toegepast worden?

  Dit zou wel kunnen, maar wij raden het af om gewasschade te voorkomen.

 • Kan de olie in Raptol phytoxiteit laten zien?

  Ja, dat kan. Koolzaadolie is echter één van de zachtste oliesoorten die er is. Koolzaadolie is onder meer een veelgebruikt bestanddeel van cosmetica. Het is bekend dat bijv. aardbeien en kerststerren snel phytotoxiteit laten zien en daarom raden wij af Raptol in deze teelten in te zetten.Echter gezien de grote diversiteit aan gewassen is het zaak om voor grootschalige toepassing eerst een proefbespuiting uit te voeren.

 • Heeft Raptol ook een negatief effect op nuttige insecten en zo ja, hoe lang?

  Ja, als nuttige insecten geraakt worden door Raptol zullen deze hier ook een negatief effect van ondervinden. De werkzame stoffen van Raptol worden echter snel afgebroken waardoor er na 3 dagen alweer nuttige insecten ingezet kunnen worden. Ook kan er voor gekozen worden om alleen haarden van de schadelijke insecten te bestrijden. Hierbij bestrijdt men heel direct het plaaginsect en worden nuttige insecten slechts beperkt beïnvloedt.

 • Hoe vaak en met welke interval dient Raptol toegepast te worden?

  Het beste resultaat wordt verkregen door Raptol 2 keer achter elkaar met een interval van 7 of 14 dagen toe te passen. Bij de bestrijding van luis, trips, spint en witte vlieg dient er een interval van 7 dagen aangehouden te worden. Bij de bestrijding van wol-, dop- & schildluis is de interval 14 dagen.

 • Laat Raptol een residu achter?

  Nee, van Raptol wordt er geen residu in het gewas teruggevonden. Beide werkzame stoffen, natuurlijke pyrethrum en koolzaadolie worden namelijk niet opgenomen door het gewas. Daarnaast breekt het natuurlijke pyrethrum af onder invloed van temperatuur en UV.

 • Werkt Raptol tegen alle stadia?

  Raptol werkt tegen adulten, maar ook tegen larven. Als deze geraakt kunnen worden gaan deze dood. Ook zullen eieren die bedekt worden met Raptol worden door de koolzaadolie afgesloten van zuurstofopname en afsterven.

 • Hoe lang mag ik nog Spruzit-vloeibaar gebruiken?

  Per 31 augustus jl. de registratie van Spruzit vloeibaar (7229N) komen te vervallen. Spruzit vloeibaar heeft een uitverkooptermijn gekregen van een half jaar na het vervallen van de registratie. Dit houdt in dat wij dit product nog tot 28 februari 2016 mogen leveren aan telers. Aansluitend is er voor de telers nog een opgebruiktermijn van een jaar afgegeven. Dit betekent dat Spruzit vloeibaar nog toegepast mag worden tot 28 februari 2017

 • Tegen welke insecten werkt Raptol?

  Raptol is niet selectief en werkt tegen alle insecten. Insecten die geraakt worden door Raptol krijgen een zenuwaantasting en gaan dood. De koolzaadolie in Raptol zorgt ervoor dat lastig te bestrijden insecten, zoals trips, spint en wol-, dop- en schildluis bij contact met het middel ook goed bestreden kunnen worden.

 • Heeft Mycostop een negatief effect op nuttige insecten?

  Mycostop heeft geen negatief effect op nuttige insecten, is ongevoelig voor resistentie en is MRL vrij.

 • Kan Mycostop gecombineerd worden met chemische fungiciden?

  Aangezien de werkzame stof van Mycostop een bacterie (Streptomyces) is kan Mycostop met goed met verschillende chemische fungiciden gecombineerd worden.

 • Moet Mycostop herhaald worden tijdens een teelt en zo ja, hoe vaak?

  Op een organisch substraat dient Mycostop na 2 maanden te worden herhaald en op een synthetisch substraat na 1 maand.

 • Kan Mycostop met de LVM of fogmachine toegepast worden?

  Dat zou wel kunnen, echter het beste effect van Mycostop is te verwachten wanneer de bacterie dichtbij de wortel wordt gebracht. Mycostop kan het beste via de druppelirrigatie worden geven of worden aangegoten.

 • Tegen welke schimmels werkt Mycostop (niet)?

  Het is één van de weinig toegelaten natuurlijk fungicides met een preventieve werking tegen schadelijke schimmels als Fusarium, Alternaria, Phytophtora, Pythium en Rhizoctonia. Mycostop heeft geen werking tegen o.a. Botrytis spp., Mycospaerella sp., Erysiphe spp., Podosphaera spp. & Pseudoperonospora spp.

 • Heeft Prestop een negatief effect op nuttige insecten?

  Prestop heeft geen negatief effect op nuttige insecten, is ongevoelig voor resistentie en is MRL vrij.

 • Kan Prestop gecombineerd worden met chemische fungiciden?

  Prestop kan met een aantal chemische fungiciden gecombineerd worden, echter niet met alle. Meer informatie over welke middelen gecombineerd kunnen worden met Prestop vindt u in het informatieblad prestop in combinatie met andere middelen.

 • Kan Prestop met de LVM of fog machine toegepast worden?

  Prestop kan prima met een LVM worden toegepast. Een toepassing met een fogmachine wordt echter afgeraden aangezien de temperaturen van het water aanzienlijk op kunnen lopen. Bij een LVM toepassing dienen wel de micro-filters verwijderd te worden om verstoppingen te voorkomen.

 • Moet Prestop herhaald worden tijdens een teelt en zo ja, hoe vaak?

  Prestop dient elke 3-4 weken herhaald te worden.

 • Tegen welke schimmels werkt Prestop (niet)?

  Prestop is een preventief werkende biofungicide tegen: Botrytis sp., Mycosphearella sp., Rhizoctonia sp. en/of Pythium sp. Prestop heeft geen werking tegen o.a. Erysiphe spp., Podosphaera spp. & Pseudoperonospora spp.

 • Hoe ver kun je Sluxx HP strooien?

  Dit is afhankelijk van de gebruikte machine maar de maximale strooibreedte ligt rond de 32 meter.

 • Na hoeveel dagen mag ik een toepassing met Sluxx HP herhalen?

  Sluxx HP mag na 7 dagen herhaald worden.

 • Hoe lang werkt Sluxx HP?

  Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, maar normaliter werkt Sluxx HP minimaal 3-4 weken.

 • Werkt Sluxx HP tegen alle naaktslakken?

  Ja, Sluxx HP werkt tegen alle naaktslakken die de korrels opeten.

 • Waarom vind ik geen verslijmde dode slakken in mijn perceel na toepassing van Sluxx HP?

  Meteen nadat slakken de Sluxx HP korrels hebben gegeten stoppen ze met vreten. Het ijzer(III)fosfaat tast de verteringsorganen (krop en middendarmklier) van de slak aan wat onmiddellijk de eetlust van de slak stopt. De slak trekt zich terug in zijn ondergrondse schuilplaats en gaat daar dood. Hierdoor worden er niet of nauwelijks verslijmde dode slakken gevonden.