Menu
Veelgestelde vragen

Is Ultima een chemisch bestrijdingsmiddel?

De definitie van chemische middelen is onduidelijk. Ultima breekt in het milieu snel en volledig af. Omdat bij de toepassing van Ultima zeer weinig uitstoot plaatsvindt van CO² en fijnstof is Ultima de meest ecologisch verantwoorde beheermethode tegen onkruiden op verhardingen.