• ☏ 0516 - 43 21 22 | De levertijd van een webshoporder is 2-3 werkdagen vanaf het moment dat de order ons magazijn verlaat
Reviews
Winkelwagen 0
Winkelwagen

Er zit nog niets in je winkelmandje.

Hulp nodig?
Menu
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het ECOstyle hovenier assortiment

 • Waarom worden er micro-organismen aan de meststoffen/bodemverbeteraars toegevoegd?

  Micro-organismen zijn onmisbaar voor een gezonde bodem. Zo hebben micro-organismen een positieve invloed op: De structuur van de bodem. De opname van water en voedingsstoffen. De wortelgroei. De weerbaarheid en vitaliteit van de plant. En daarom werkt ECOstyle al jaren uitsluitend vanuit het fundament van microbiële bemesting. 

 • Waarom heeft ECOStyle meervoudige en enkelvoudige meststoffen?

  Het is niet altijd nodig om gebruik te maken van meervoudige meststoffen. Zo kunnen bijvoorbeeld tekorten zijn in het gazon, border, of bij bomen en hagen, waarbij er bijvoorbeeld alleen een tekort is aan stikstof, fosfaat of kali is. Juist dan is het belangrijk om gericht voedingsstoffen te strooien. Zo kan is er nauwkeuriger bij te sturen en kunnen problemen gericht aangepakt worden. Daarnaast is wordt er niet onnodig teveel gebruikt van voedingselementen die niet nodig zijn voor de planten. En dit scheelt ook in de portemonnee.

 • Is het altijd gewenst om ieder gazon te beregenen?

  Nee, het is niet gewenst om ieder gazon te beregenen. Als het gazon namelijk te vaak beregend wordt, dan kan het gazon hier aan wennen. Daardoor is er een grotere kans dat, wanneer het gazon niet meer beregend wordt, het gazon versneld qua kwaliteit achter uit gaat en een langere tijd nodig heeft om weer te herstellen.

 • Is er een standaard gebruikshoeveelheid voor de verschillende meststoffen/ bodemverbeteraars?

  Er is geen standaard hoeveelheid die voor al onze producten gebruikt kan worden. Ten eerste hangt het er vanaf welke meststof en of bodemverbeteraar er gebruikt wordt. Daarnaast is de voedingsbehoefte en grondsoort ook belangrijk bij de keuze voor de hoeveelheid product. Gemiddeld ligt het aantal strooibeurten op 2 à 3 per jaar. In het voorjaar en in de zomer een volledige dosering en dan aan het eind van de zomer/begin van de herfst een halve dosering.

 • Wat is het verschil tussen kunstmest en organische meststof?

  Niet alle meststoffen zijn hetzelfde. Hieronder staat het verschil beschreven tussen een kunstmeststof, een gecoate meststof, een organische meststof en een 100% organische meststof. 1. Een kunstmeststof lost snel op in water, hierdoor komen de voedingselementen na korte tijd al vrij. Deze voedingsstoffen zijn niet altijd beschikbaar in de juiste verhoudingen voor de plant. Dit zorgt over het algemeen voor een geforceerde groei. De plant of boom groeit eigenlijk te snel en wordt hierdoor sneller vatbaar voor ziektes en plagen. Daarnaast bestaan kunstmeststoffen uit zouten. Schimmels kunnen slecht tegen zouten en gaan daardoor dood. Schimmels kunnen dan het moeilijke afbreekbare materiaal niet meer omzetten, waardoor bacteriën en gisten hun werk ook niet meer kunnen doen. Zonder schimmels stoppen de natuurlijke processen. 2. Ook gecoate en organische meststoffen bestaan (deels) uit kunstmest. Bij een gecoate meststof is er een laagje omheen gemaakt waardoor de meststof langzamer vrij komt en de groei beter gereguleerd wordt. Een meststof mag organisch genoemd worden wanneer deze voor 60% uit organisch materiaal bestaat. Vaak is 40% nog steeds minerale kunstmest, dus zout. 3. 100% organische meststoffen, ook wel natuurlijke of biologische meststoffen genoemd, hebben vele voordelen. Het grote verschil met kunstmest is dat 100% organische mest de bodem met haar bodemleven voedt en daardoor de plant. Dit lijkt een klein verschil, maar is wel essentieel. Immers een rijke, gezonde bodem met voldoende biodiversiteit heeft een goede structuur met voldoende voeding en vocht voor de plant. Dat zorgt voor gezonde planten met een goede weerstand tegen ziekten en plagen!

 • Zijn jullie meststoffen Skal gecertificeerd?

  Onze meststoffen zijn niet Skal gecertificeerd. Wel bestaat de samenstelling van onze meststoffen uitsluitend uit producten die zijn opgenomen in Bijlage A van Verordening 889/2008. ECOstyle meststoffen zijn daarom geschikt voor gebruikt in de biologische landbouw.

 • Hoe kan ik rooddraad in gazon oplossen?

  Rooddraadschimmel duidt op stikstofgebrek. Een extra stikstofgift in de vorm van OpMaat N11 en bemesten met Myco-Gazon biedt snel een oplossing voor het probleem.

 • Wat zijn die gele randjes bij de buxus?

  De gele randjes bij de buxus geeft calcium gebrek aan. U kunt dit behandelen door een gift met OpMaat Kalk te geven. Om de gele randjes te voorkomen moet er na elke snoeibeurt wat kalk gestrooid worden.

 • Kan de Opmaat Kalk van ECOstyle tegelijk gestrooid worden met een meervoudige meststof zoals Myco-Gazon of Myco-Siertuin?

  Ja dit is mogelijk. Het kan namelijk zijn er meer behoefte is aan een bepaalde voedingsstof zoals bijvoorbeeld kalk of extra stikstof. Dan kan dit heel goed in combinatie gebruikt worden met een van onze meervoudige meststoffen.

 • Wat zijn protozoa?

  Protozoa zijn ééncellige micro-organismen die overal op aarde worden gevonden en die zich voeden met bacteriën. Gunstige bodembacteriën krijgen meer kans en vermeerderen zich. Protozoa zorgen dus voor meer nuttige bacteriën op de plantenwortels en in de bodem. Dit heeft een positieve werking op de plantgezondheid en groei. Het gras krijgt meer weerstand en wordt mooi en diepgroen. Door de sterke zode en het sterke wortelstelsel kan er volop op gelopen, gespeeld en gesport worden! Lees hier meer over protozoa.

 • Hoe kan ik de zuurgraad (pH) verhogen?

  Voor een optimale groei, ontwikkeling van nuttige micro-organismen en oplosbaarheid van plantenvoeding ligt de ideale pH-waarde tussen 5,5 en 7. Het verhogen van de pH-waarde kan door het toevoegen van kalk aan de bodem. De hoeveelheid kalk die nodig is voor het verhogen van de pH-waarde is afhankelijk van de grondsoort. Bekalken verbetert bovendien de bodemstructuur door de bevordering van de kruimelstructuur.

 • Hoe voorkom ik dat konijnen of hazen schade aanrichten?

  Naast het inzetten van Rabbix om konijnen, hazen en/of herten te weren, is het ook belangrijk om er voor te zorgen dat uw tuin, sportterrein of camping niet echt aantrekkelijk is voor deze dieren. Dit kan door planten te gebruiken die ze totaal niet lusten of door afrastering te gebruiken waardoor de konijnen of hazen niet op het terrein kunnen komen. Het is goed om te weten dat hazen veel minder schade aanrichten dan konijnen. Dat komt omdat ze niet in groepen leven en ook geen holen graven. Terwijl een konijn in de buurt van zijn hol zal verblijven, trekt een haas steeds verder. Hazen kunnen wel veel schade aanrichten in boomgaarden waar ze tijdens de winter de basten schillen.

 • Hoe dring ik uitval terug?

  Uitval heeft heel vaak te maken met gebrekkige symbiotische processen rond het wortelgestel van het plantmateriaal. Van bijvoorbeeld de beuk is bekend, dat zij pas aanslaat zodra de symbiose tussen het wortelgestel en een specifieke Mycorrhyzae-schimmel op gang is gekomen. De ene plantensoort is hiervan sterker afhankelijk dan de andere, maar voor vrijwel allemaal is het voor het aanslaan een voorwaarde.

 • Werkt Ultima ook tegen algen en mossen?

  Ultima is ook effectief tegen algen en mossen.

 • Welke veiligheidskleding dient gedragen te worden?

  Draag tijdens het gebruik van Ultima bedrijfskleding. Wanneer er gewerkt wordt met het geconcentreerde product adviseren wij geschikte handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

 • Laat Ultima storende residuen achter in een rugspuit?

  Pelargonzuur kan de messingonderdelen van de spuitapparatuur aantasten. Het is raadzaam alle apparatuur na ieder gebruik schoon te spuiten.

 • Kan ik Ultima ook mixen met andere middelen op basis van MCP-A / MCP-P of glyfosaat?

  Omdat de werking van Ultima tegengesteld is aan die van Glyfosaat en/of MCPA is een combinatie van middelen niet zinvol.

 • Is Pelargonzuur toxisch?

  De toxiciteit van pelargonzuur is beoordeeld als zeer laag. De FDA (Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit) heeft pelargonzuur goedgekeurd voor onder andere het gebruik in voedsel, cosmetica, shampoo en andere verzorgingsproducten.

 • Is Maleïne Hydrazide toxisch?

  Volgens de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is Maleïne Hydrazide niet toxisch bij opname door de mond, huid en na inhalatie. Daarom is Maleïne Hydrazide in de laagst mogelijke toxiciteitscategorie ingedeeld.

 • Is Ultima een chemisch bestrijdingsmiddel?

  De definitie van chemische middelen is onduidelijk. Ultima breekt in het milieu snel en volledig af. Omdat bij de toepassing van Ultima zeer weinig uitstoot plaatsvindt van CO² en fijnstof is Ultima de meest ecologisch verantwoorde beheermethode tegen onkruiden op verhardingen.

 • Is het verhogen van de dosering in sommige gevallen zinvol?

  Het verhogen van de dosering kan de effectiviteit verhogen. Het is echter niet toegestaan om meer te doseren dan 1,6 liter Ultima in 10 liter water. Ook is het niet toegestaan om meer aan te brengen dan 10 liter spuitvloeistof per 100 m2. Een tankconcentratie lager dan 16% is niet effectief.

 • Ik heb last van verstopping/vlokvorming in mijn spuitapparatuur.

  Wanneer Ultima in contact komt met herbiciden op basis van (azijn)zuur ontstaat er vlokvorming. Dit kan de filters verstoppen. Zorg daarom voor een grondige reiniging van de machine wanneer deze middelen na elkaar in dezelfde machine gebruikt worden.

 • Hoe lang kan ik Ultima bewaren?

  Ultima is als concentraat minimaal 2 jaar houdbaar, mits vorstvrij bewaard. De spuitoplossing is één dag houdbaar, en dient dus bij voorkeur dezelfde dag opgebruikt te worden.

 • Waarom mag ik Ultima maar 2x per jaar gebruiken?

  U mag Ulitma 2x per jaar gebruiken omdat de dosering uitgaat van een volvelds bespuiting. Het verbruik is dan maximaal 2x 166 = 332 liter Ultima per hectare per jaar. Bij deze hoeveelheden is bepaald, dat er geen onaanvaardbare risico's zijn voor mens, dier en milieu. Wij adviseren Ultima alleen pleksgewijs toe te passen. U bespaart hiermee behalve veel middel ook de milieubelasting.

 • Waarom heb ik zoveel Ultima nodig?

  Volgens het label mag u Ultima volvelds bespuiten. U gebruikt dan 1,6 liter Ultima in 10 liter water per 100 m2 (=166 liter Ultima per hectare). Wij adviseren Ultima alleen pleksgewijs toe te passen. U verbruikt dan (afhankelijk van onder andere de onkruiddruk en voeglengte) ongeveer 8 tot 16 liter Ultima per hectare.

 • Heb ik voor het spuiten van Ultima een spuitlicentie nodig of moet ik mij hiervoor certificeren?

  Voor het professionele gebruik van Ultima dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

 • Mag Ultima in waterwingebieden gebruikt worden?

  Ja, omdat Ultima zo snel afbreekt zijn er geen beperkingen om Ultima in waterwingebieden toe te passen.

 • Hoe snel breekt Ultima af in het milieu?

  Pelargonzuur heeft een halfwaardetijd van minder dan een dag. Maleïne hydrazide heeft een halfwaardetijd van ongeveer 5 dagen. Dit betekent, dat Ultima zeer snel afbreekt.

 • Bevat Ultima ook hydrazine?

  Ultima bevat géén hydrazine. Slechte kwaliteit Maleïne Hydrazide zouden verontreinigingen van hydrazine kunnen bevatten. Omdat hydrazine toxisch is, hebben de fabrikanten de verplichting om hierop te controleren. Uiteraard worden voor de productie van Ultima alleen ingrediënten gebruikt die zuiver zijn, dus vrij van verontreinigingen.

 • Is Ultima veilig voor het milieu?

  Alle onkruidverdelgers (en onkruid beheermethoden) hebben impact op het milieu; er wordt immers onkruid mee bestreden. Ultima is een middel dat snel en volledig afbreekt in het milieu. Ultima is de meest ecologisch verantwoorde methode voor het bestrijden van onkruid., omdat: 1. Ultima sneller afbreekt dan dat het afspoelt naar het oppervlaktewater, 2. De uitstoot van CO2 en fijnstof bij het gebruik van Ultima veel lager is dan bij andere beheermethoden.

 • Is Ultima veilig voor bijen?

  Ultima is specifiek beoordeeld op schadelijkheid voor bijen. Uit deze beoordeling is gebleken, dat er geen extra maatregelen nodig zijn om bijen te beschermen.

 • Is Ultima veilig voor (huis)dieren?

  Als onderdeel van de toelating is Ultima ook getest op dieren. Ook uit deze test is gebleken, dat er geen bijzondere risico's zijn voor dieren.

 • Is Ultima veilig voor mensen?

  Ultima is uitgebreid getest voordat het is toegelaten als professioneel bestrijdingsmiddel in de openbare ruimte. Uit deze tests is gebleken, dat degene die met Ultima werkt, geen aanvullende beschermingsmaatregelen hoeft te nemen. Omdat de risico's voor de gebruiker dermate laag zijn is bepaald, dat voor passanten/omstanders geen aanvullende onderzoeken nodig zijn.

 • Wat is het verschil tussen biostimulanten en gewasbeschermingsmiddelen?

  Biostimulanten werken alleen op het niveau van plantweerstand en de vitaliteit van de planten. Hierdoor worden de planten weerbaarder en kunnen ziekten en plagen de planten minder snel aantasten, maar biostimulanten hebben geen direct effect op een ziekte of plaag zoals bijvoorbeeld Prestop of Mycostop.

 • Hoe kan ik Algeco het beste toepassen?

  Algeco kan op diverse manieren toegediend worden; aangieten, dompelen, druppelen, beregenen of spuiten. De beste werking wordt verkregen door Algeco zo dicht mogelijk bij de wortel toe te dienen.