0 Vergelijken

Ultrasoon verjagen

Muizen op zolder zijn soms lastig te verdrijven. Zolders staan vaak vol met spullen, zoals dozen en kleren. Het ultrasonische signaal gaat niet door dozen of andere vaste objecten. Mouse & Rat Free verspreidt zijn signaal alleen over open gebieden. Muizen zouden zich dan kunnen verstoppen achter dozen of andere objecten op zolder. In dat geval adviseren wij  gebruik te maken van traditionele vallen.

In een gootsteenkast staat vaak de groene afvalbak, deze kan muizen aantrekken. Je kunt de Mouse & Rat Free 50 battery in deze kast plaatsen. Je verkrijgt het beste effect door ervoor te zorgen dat het ultrasonische signaal ongehinderd kan verspreiden. Het sonische signaal straalt niet door vaste materialen, zachte materialen zorgen ervoor dat het signaal wordt verzwakt. We adviseren geen voedsel achter te laten wat muizen aantrekkelijk vinden in openstaande containers en dat u alle leidingen en andere ruimtes waar muizen kunnen binnenkomen, afsluit.

In "winter" stand wordt de frequentie aangepast zodat alle knaagdieren worden belast en weggedreven. In de "zomer" stand wordt de frequentie zo aangepast dat het ook enge kruipers, zoals kleine spinnen en kevers verdrijft. Deze kleine beestjes zijn in de zomerperiode het meest vervelend, vandaar dat deze instelling is aangewezen als "zomer".

Muizen die zich al hebben gevestigd in een omgeving die zij als veilig ervaren, zullen eerst op onderzoek uitgaan wat er aan de hand is en worden onrustig. Na een tijdje zullen de muizen verdwijnen, omdat de omgeving is veranderd in een onveilig gebied.

Ja dat doet het. Echter zal het langer duren voordat de muizen worden afgestoten, omdat ze zich hebben gevestigd in een omgeving die voor hun veilig voelt. Eerst zullen ze onrustig worden en rond rennen om te onderzoeken wat er aan de hand is. Na een tijdje zullen de muizen daadwerkelijk vertrekken. 

Wanneer je de Ultrasonic in een stopcontact steekt, wordt dat stopcontact elektrisch verbonden met de rest van de netvoeding van het gebouw. Daarom beïnvloedt de afstoer de netvoeding, ongeacht in welk stopcontact deze is aangesloten. Het effect neemt echter af met de toegenomen afstand tussen het stopcontact waarop de afstoter is aangesloten en andere delen van de netvoeding in het gebouw.

Muizen gebruiken vaak bedrading in de muren om zich tussen verschillende verdiepingen en kamers te verplaatsen. Ze knagen ook aan de bedrading, wat kortsluiting kan veroorzaken en kan leiden tot brandgevaar. Double Protect zorgt ervoor dat het elektromagnetische veld in intensiteit varieert in de stroomkabels in de netvoeding van het gebouw. Dit beïnvloedt de muizen en zorgt ervoor dat ze de kabels en de ruimte verlaten.

De ECOstyle Ultrasonic producten zijn EcoFriendly and verbruiken erg weinig energie:
Mouse & Rat Free 30™ - 1 W
Mouse & Rat Free 50™ - 0.5 W
Mouse & Rat Free 80/200™ - 1.8 W

Knaagdieren zoals hamsters, cavia's en soortgelijke huisdieren zijn gevoelig voor de ultrasone  signalen. Zorg dat deze niet in dezelfde ruimte verblijven. Katten, honden, vogels en vissen worden echter niet beïnvloed door het geluid van de Mouse & Rat Free.

Een Ultrasoonproduct zendt het unieke Single Protect ultrasone geluid uit, een variërend en specifiek aangepast ultrasoon geluid dat het betreffende dier verjaagt. Single Protect verstoort het natuurlijke gedrag en communicatie van dieren zoals muizen en ratten en creëert een ondraaglijke omgeving voor de dieren, waardoor ze die ruimte gaan vermijden. De variërende frequentie voorkomt dat bijvoorbeeld muizen en ratten resistent worden. Het blauwe lampje op het product geeft aan dat Single Protect actief is.

Voor een maximale bescherming is er Double Protect, een combinatie van Single Protect en Electro Pulse. Electro Pulse zendt elektromagnetische pulsen uit waarmee muizen en ratten (of andere plaagdieren) worden afgeschrikt, om zo te voorkomen dat ze de bekabeling gebruiken om zich te verplaatsen en om aan te knagen. Double Protect zorgt voor dubbele bescherming!

Electro Pulse is de elektromagnetische pulserende werking, met automatische regeling en variatie. Het vult het effect van het ultrasone geluid aan en is bedoeld om te voorkomen dat het ongedierte de bekabeling gebruikt om zich te verplaatsen en om aan te knagen. Bij alle elektriciteitsleidingen waaraan een stroomverbruiker is gekoppeld, ontstaat een magnetisch veld rondom de kabel. Voor een sterk genoeg magnetisch veld is een minimale belasting van 40 W nodig. Let op: oudere met lood omhulde kabels hebben een kleiner magnetisch veld dan gewone kunststof kabels. De pulserende werking verspreidt zich in de stroomvoerende kabels die op dezelfde elektrische groepenkast zijn aangesloten. Als er in de woning twee groepenkasten aanwezig zijn, moeten er voor een optimale bescherming twee verjagers worden gebruikt. Het rode lampje op het apparaat brandt of knippert om aan te geven dat Electro Pulse actief is.

Mouse & Rat free is onschadelijk voor kinderen, katten, honden, vogels en vissen. Het ultrasone geluid heeft ook invloed op andere knaagdieren, zoals konijnen, hamsters en cavia’s. Die mogen daarom niet in dezelfde ruimte of in aangrenzende ruimtes verblijven. Andere elektrische apparatuur ondervindt geen hinder van het product.

Plaats het apparaat in een stopcontact dat laag tegen de muur zit in een ruimte waar de plaagdieren zitten. Let op: ultrasoon geluid gaat niet door vast materiaal heen, zoals muren, plafonds, vloeren of meubilair. Het geluid wordt ook gedempt door zacht textiel, zoals gordijnen. Let er daarom op dat je het apparaat in een open ruimte plaatst, waar de geluidsgolven zich vrij kunnen verspreiden.

Normaal gesproken is direct een verandering merkbaar. In sommige gevallen duurt het wat langer. Bij het verjagen van muizen en ratten geldt: als het ongedierte zich al heeft genesteld, kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van vallen om de oude plaag te verdelgen. Daarna worden de vallen weggehaald en wordt Mouse & Rat free gebruikt als verdere bescherming tegen overlast.

Ultrasoon geluid kan in uitzonderlijke gevallen hoorbaar zijn voor het menselijke oor. Plaats het product dan in een ruimte waar het geluid niet storend is. De frequentieband van het ultrasone geluid kan worden bijgesteld met de knop aan de zijkant. In de stand SUMMER wordt het ultrasone geluid zo afgesteld, dat ook sommige kruipende insecten uit de ruimte worden verjaagd. In de stand SUMMER gaat de frequentieschaal af en toe naar een lagere frequentie die voor bepaalde personen hoorbaar is. Als het geluid waarneembaar is, raden wij aan om alleen de stand WINTER te gebruiken.

Plaats de Marten Free 50m² op zo'n manier dat het signaal zich kan verspreidden door de motorruimte. Zorg ervoor dat U de Marten Free 50m² niet op of in de buurt van hete oppervlakten plaatst. Zorg er ook voor dat de Marten Free 50m² goed is bevestigd, zodat het geen schade kan veroorzaken in de motorruimte.

Wanneer je de batterijen in de Cat & Dog free plaatst, schijnt het rode LED lampje gedurende ongeveer 20 seconden. Gedurende deze tijd wordt de bewegingssensor gecontroleerd en geactiveerd. Wanneer het rode LED lampje weer uit gaat, is het apparaat klaar voor gebruik. Wanneer de sensor reageert op een beweging, wordt het ultrasone geluid uitgezonden en gaat het rode LED lampje branden. Dit gebeurt terwijl het apparaat de beweging detecteert. Het geluid en het rode LED lampje schakelen uit ongeveer drie seconden nadat de bewegingssensor niet meer reageert op een beweging.

Gebruik de bijbehorende pen en plaats het apparaat in de best mogelijke vrijstaande positie en in de richting van waar je denkt dat de dieren verschijnen. Voor een optimaal effect moet Cat & Dog free af en toe worden verplaatst, wat een verrassingseffect oplevert voor de indringer. Plaats het apparaat nooit richting naastgelegen tuin, woning of openbare ruimtes. Cat & Dog free is alleen bedoeld om bezoekende katten en honden in uw eigen tuin te verjagen.

Een bewegingssensor detecteert beweging tot 12 meter voor het apparaat en activeert deze vervolgens automatisch. Het aangegeven bereik van de bewegingssensor dient alleen als indicatie; weersomstandigheden, obstakels, enz. kunnen de omvang van het bereik beïnvloeden. Vermijd blootstelling van de bewegingssensor aan direct zonlicht, omdat dit de gevoeligheid van het apparaat zal verminderen.

De IP44-klasse betekent dat het apparaat beschermd is tegen indringende voorwerpen met een diameter groter dan 1mm (eerste cijfer) en beschermd is tegen binnendringend water, spatwaterdicht (tweede cijfer). Een hoger getal biedt meer bescherming. Cat & Dog free is bestand tegen regen en sneeuw, maar moet niet in water gedompeld worden.

De meeste gravende knaagdieren hebben een slecht zicht, maar een goed ontwikkeld gehoor. Ze merken de kleinste trillingen in de grond op, waardoor ze worden gewaarschuwd voor naderend gevaar. De geavanceerde vibratietechnologie van Mole free geeft laagfrequente geluidsgolven af waardoor gravende knaagdieren worden afgeleid en het gebied verlaten.

Plaats vier LR20 1,5V alkaline batterijen (niet meegeleverd). Wees voorzichtig bij het monteren van de bovenkant en zorg ervoor dat het stevig past. Plaats Mole free op een open plek waar de grond intact is. Plaats de staaf niet direct in een molshoop of muizengang. Graaf een gat in het gebied waar het ongedierte zich bevindt. Sla Mole free NIET met een hamer o.i.d. in de grond, maar plaats het voorzichtig in het gegraven gat. Druk de staaf zover in de grond dat de bovenste ring op de staaf op gelijke hoogte komt met de grond. Zorg ervoor dat de grond rond de staaf zo compact mogelijk is. Zo is het contactvlak het grootst en verspreiden de geluidsgolven zich optimaal. Bij de plaatsing van Mole free moet je eraan denken, dat de geluidsgolven niet door massieve materialen, zoals fundamenten, heen gaan. De zichtbare top maakt het gemakkelijk om de begraven Mole free in de tuin te vinden. De batterijen werken normaal gesproken gedurende 6 maanden. Controleer regelmatig dat Mole free werkt zonder storingen. Wees voorzichtig tijdens het grasmaaien en bij het gebruik van een robotmaaier.

De geluidsgolven verspreiden zich in cirkelvorm vanaf het apparaat. De effectiviteit en afstand hangen af van het type grond. Mole free is het effectiefst in kleigrond waarin de laagfrequente geluidsgolven het beste worden verspreid. Hier bestrijkt Mole free maximaal ca. 1250 m2. In zandgrond is de geluidsverspreiding van Mole free lager, wat betekent dat het oppervlak dat wordt bestreken aanzienlijk kleiner zal zijn.

STAAT JE VRAAG ER NIET TUSSEN?