U bent hier

Tympanie

Tympanie, beter bekend als ‘’oplopen van de pens’’ komt veelal bij kalveren voor. De hoeveelheid gas in de pens is abnormaal toegenomen door schuimvorming of door vrij gekomen gas in de pens. Sommige voedermiddelen, zoals luzerne en klaver, geven gemakkelijk aanleiding tot schuimvorming in de pens door een verstoorde pens fermentatie. Het gevormde gas, dat normaal door de pens inhoud opstijgt en zich boven in de pens verenigt, blijft in de pens inhoud zitten. De reflex waardoor het gas moet ontsnappen via de slokdarm vindt niet plaats. Bij tympanie stoppen de dieren met eten. De linkerflank of de hele buik nemen in omvang toe. In een later stadium hebben ze koliek, zweten ze, de ademhaling wordt oppervlakkig en de polsfrequentie loopt sterk op.

Tympanie kan ook ontstaan door een verstopte slokdarm als gevolg  van een prop of stuk voer (bijv. stuk knol of biet) die in de slokdarm blijft steken. Bij een verstopte slokdarm slikt het dier vaak, de bewegingen van de slokdarm zijn duidelijk zichtbaar in het halsgebied. Soms slaan de dieren met de kop heen en weer.

ECOstyle product:

  • Colosan
    Direct verlichting bij koliek, tympanie, trommelzucht en gasophoping

Zoekveld