U bent hier

Lusteloosheid

Gezondheidsaandoeningen gaan bij koeien of geiten vaak gepaard met een gebrek of zelfs verlies aan eetlust. Maar ook na de geboorte van het kalf of lam kan het moederdier verzwakt zijn en niet meer eten. Een koe of geit dat slecht eet raakt in een negatieve spiraal. Het moederdier krijgt steeds minder voeding en energie binnen en wordt daardoor zwak en apathisch (lusteloos). Dit heeft niet alleen gevolgen voor de energiehuishouding, maar ook voor de melkproductie.

ECOstyle product:

Zoekveld