U bent hier

Ervaringen Bronch Arom

"Gezonde luchtwegen dankzij Bronch Arom"

Richard Bomers van DAP Vaassen: ''Door onze praktijk in Vaassen wordt al ruim 4 jaar Bronch Arom F ingezet in de vleeskalversector voor gezonde longen. Het meest opvallende effect van Bronch Arom in de vleeskalversector is dat de longproblemen minder zijn. De kalveren hoesten minder en op longproblemen heeft het product een goede preventieve werking. Uiteraard is de infectiedruk soms hoog in de stallen of komen kalveren al verzwakt op het bedrijf aan, waardoor niet alle longproblemen kunnen worden voorkomen. 

Meer ruwvoeropname is sneller herstel
De koppels die Bronch Arom krijgen zijn vooral vitaler en hebben meer eetlust. Soms zet ik Bronch Arom gericht in om de eetlust van de kalveren te stimuleren. Als de kalveren Bronch Arom krijgen tot de laatste melkvoeding valt mij op dat bij rosestartkalveren in de kalversector de overgang naar volledig kracht- en ruwvoer gewoon gemakkelijker verloopt met minder terugval. Als de kalveren grager zijn kunnen ze de infectiedruk beter aan en het herstel na luchtwegproblemen of diarree gaat sneller. Dit komt omdat kalveren zo snel mogelijk ruwvoer moeten opnemen. Met een goede ruwvoeropname in de eerste maanden wordt de leverfunctie geactiveerd, dus de nutriëntenstroom in het lichaam wordt beter gereguleerd. Na een ziekte moeten kalveren de voeropname dus weer snel hervatten. Wij ervaren dat de ruwvoeropname na ziekte bij kalveren, die vanaf de opstart Bronch Arom krijgen, gewoon sneller plaatsvindt. Dit komt de groei en het herstel direct ten goede.

Wees extra alert
Mijn advies aan kalverhouders: gebruik bij het toedienen van Bronch Arom een thermometer wanneer je twijfelt of een kalf ziek is. Bronch Arom-kalveren laten door de toegenomen eetlust en vitaliteit minder zien dat ze ziek zijn. Ze behouden bij ziekte in veel gevallen de eetlust en vitaliteit. Dit is een belangrijk positief effect, het zorgt voor een sneller herstel, maar je moet het wel onderkennen. Is de temperatuur hoger dan 39,5 C, dan is er sprake van koorts.

Waar moet je dan op letten als melk- of ruwvoeropname niet meer de graadmeter zijn voor een gezond kalf? 
Als dierenartsen kijken we vooral naar de koppel en letten bij de individuele kalveren met name op de alertheid en de snelheid van voeropname. In de vleeskalversector valt op dat zieke kalveren vaak nog wel drinken, maar het ruwvoer laten staan. Is het kalf minder 'graag' of komt het kalf tegen voertijd langzaam overeind, dan zijn dat de eerste symptomen van ziekte.

Diarree en crypto
Bronch Arom is zeker geen preventief middel tegen diarree of crypto, maar omdat het kalf vitaler is en meer weerstand heeft, houdt het dier de gezondheid beter onder controle. Longproblemen veroorzaken een verminderde weerstand in de darmen. Luchtwegproblemen hebben bijna altijd meer diarreeproblemen tot gevolg. Maar ook doorvoeren tijdens ziekte vraagt teveel van het kalf en kan het herstel vertragen. Diarree, crypto en longaandoeningen krijgen bij een kalf met een hogere weerstand en goede eetlust minder kans. 

Als dierenarts ben ik na 4 jaar ervaring met Bronch Arom overtuigd van de meerwaarde van dit product in de eerste 10 levensweken van een kalf. Kalveren die de eerste 3 maanden sterker doorkomen met een betere eetlust en ruwvoeropname, zijn minder vatbaar voor ziekte, groeien beter en herstellen sneller als ze toch ziek worden.'' 

www.dapvaassen.nl

Zoekveld