U bent hier

Pyrogenium zorgt voor een toename van witte bloedcellen

In 2014 is er bij 412 vleeskalveren het effect van het toedienen van Pyrogenium op witte bloedcellen in de bloedbaan onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door ECOstyle BV in samenwerking met een dierenarts. Er werd gebruik gemaakt van de Siemens Advia 120 laboratorium robot, die gevalideerd was voor kalveren.

Pyrogenium stimuleert de lichaamseigen afweer en daarom is er, naast het effect op witte bloedcellen, ook gekeken naar het aantal individuele antibiotica behandelingen per klinisch ziek kalf. Er is bij de analyse van de gegevens onderscheid gemaakt naar de leeftijd en afkomst van de dieren: Duitse (DE) kalveren met een leeftijd van 2 weken en Letland/Poolse (LT/PL) kalveren met een leeftijd van 4 weken bij aankomst op het bedrijf.

Leeftijd bepalend voor aantal en soort witte bloedcellen

De leeftijd van een dier is erg bepalend voor de status van het immuunsysteem, het aantal en soort witte bloedcellen. De zogenaamde White Blood Cell Count (WBC) neemt af met de leeftijd. Wetenschappelijke literatuur (ook gebaseerd op de Siemens Advia 120) gaf voor dit onderzoek de grenswaarden aan voor subklinisch zieke versus gezonde kalveren gerelateerd aan hun leeftijd en gehalte aan witte bloedcellen. Op basis van die wetenschappelijke literatuur werd er in dit onderzoek van uitgegaan dat een kalf ziek is wanneer het aantal WBC groter is dan 13 bij een leeftijd van 2 weken of een WBC grenswaarde van minimaal 15 bij een leeftijd van 4 weken.

Op basis van een startmeting werd aan de hand van het totale gehalte aan WBC de onderzoeksgroep bepaald. De helft van deze groep werd met Pyrogenium behandeld (5 dagen aaneengesloten) en de andere helft bleef onbehandeld. De bloedmonsters werden steeds met 2 dagen er tussen genomen.

Klinisch zieke dieren uitgesloten bij proef

Klinische zieke dieren werden bij aanvang van de proef uitgesloten. Kalveren die klinische ziek werden tijdens de proef werden behandeld met reguliere diergeneesmiddelen zoals antibiotica en NSAIDs (indien noodzakelijk).

Conclusie

De resultaten van het onderzoek (zie de verschillende grafieken hieronder) laten zien dat Pyrogenium een stimulerend effect heeft op het aantal witte bloedcellen (het immuunsysteem). Afhankelijk van de leeftijd van het dier of de aard van de infectie, viraal of bacterieel, geeft Pyrogenium een ander effect. Het percentage zieke kalveren dat moest worden behandeld met antibiotica was minder in de Pyrogeniumgroep in vergelijking tot de controlegroep. Ook het percentage individuele behandelingen per klinisch ziek kalf was minder met een Pyrogenium behandeling. Bij de Duitse kalveren was er sprake van een virale infectie, dat zich uitte in een hoger lymfocytengehalte. Bij de kalveren uit Letland/Polen was er sprake van een bacteriële infectie dat zich uitte in hogere gehalten aan neutrofiele granulocyten.

Resultaten van de LT/PL kalveren:

pyrogenium_1.png
Resultaten van de DE kalveren:

pyrogenium_2.png

Toelichting bij de grafieken

Grafiek 1+1a:     Bij de kalveren uit Letland/Polen zorgt Pyrogenium voor een tragere daling van het aantal neutrofiele granulocyten. Dit op peil houden van het neutrofielen gehalte resulteert in minder antibiotica behandelingen. Pyrogenium zorgt voor een toename van de activiteit van de vreetcellen, die actief bacteriën bestrijden.

Grafiek 2+2a:     Bij de Duitse kalveren zorgt Pyrogenium voor significant hogere aantallen Lymfocyten in de Pyrogenium groep, nodig om de virale infectie te bestrijden. Dit resulteert ook in een lager antibiotica gebruik bij de Pyrogenium groep vergeleken met de controlegroep. Virale infecties gaan vaak gepaard met zgn. secundaire bacteriële infecties, die met antibiotica behandeld worden.

Grafiek 3+3a:     Het percentage individuele behandelingen is significant lager bij de
                               Pyrogeniumgroep (P15/13) vergeleken met de controlegroep (C15/13).
Grafiek 4+4a:     Het aantal individuele behandelingen bij klinisch zieke kalveren is significant lager in
                               de Pyrogeniumgroep (P15/13) vergeleken met de controlegroep (C15/13).

Meer weten?

Lees meer over Pyrogenium.

pyrogenium-web_0.jpg