U bent hier

Blog

Als melkveehouder weet u als geen ander dat een geit en koe van nature graast, maar ook aan allerlei bomen, struiken en planten knabbelt. In de vrije natuur hebben deze dieren een enorme biodiversiteit aan planten en kruiden tot hun beschikking. Vooral de kruiden zijn voor de melkgeit en melkkoe van tegenwoordig onmisbaar. In de jaren ‘50 bevatte het grasland nog 50% kruiden, tegenwoordig nog slechts 3%. Er ontbreekt dus iets belangrijks in het oorspronkelijke rantsoen!

Bij een moeilijk behandelbare mastitis zorgt het combineren van producten voor een extra effectieve behandeling.  Door verschillende producten gelijktijdig te gebruiken met verschillende werkingen, kan een biofilm doorbroken worden. Maar wat is een biofilm, wat voor problemen veroorzaakt dit en hoe kan een biofilm doorbroken worden?

Eigenlijk uit ‘balorigheid’ probeerde Cor Rijneveld de natuurlijke producten van ECOstyle. Inmiddels helpt hij koeien door hun dip in weerstand met PyrogeniumCoffea en UierBalsem. ‘Zorg dat je op tijd begint’, luidt zijn advies. ‘Dan los je negen van de tien uiergezondheidsproblemen op.’

De dierdagdosering op het bedrijf van Jan van Meijl is de afgelopen jaren van ruim 3 gedaald naar 0,03. Ook het celgetal maakte een daling door van 250.000 cellen/ml naar 150.000 cellen/ml. Een veestapel met weerstand, dankzij de homeopathische middelen van ECOstyle, geeft Jan aan. ‘Het melkt wel zo prettig wanneer je geen antibiotica meer gebruikt.’

Wanneer een koe niet reageert op een antibiotica- of Pyrogenium behandeling, typische terugkomers, kan dit met biofilm te maken hebben. Door gebruik te maken van verschillende producten met verschillende werkingen, kan biofilm doorbroken worden.

'In homeopathie moet je geloven' is een veel gehoorde opmerking. Maar onderzoeken bevestigen wel degelijk de werking ervan. Pyrogenium is een homeopathisch diergeneesmiddel: een samenstelling van sterk verdund slangengif, een extract van rottend rundvlees (Pyrogenium genaamd) en een zilverextract (argentum metallicum).

In 2017 is er door het AERES uit Dronten een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar Pyrogenium. Dit onderzoek had als doel te onderzoeken of bij vroegtijdige toediening van Pyrogenium klinische mastitis kan worden voorkomen. De vroege indicator die gebruikt werd in dit onderzoek is LDH, een enzym dat vrijkomt bij infecties. De melkrobot geeft een attentie van een verhoogd LDH gehalte.

In 2016, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van Pyrogenium op door Mycoplasma bovis veroorzaakte artritis bij vleeskalveren in vergelijking met reguliere antibioticabehandeling.

In 2013 is in opdracht van ECOstyle BV op 6 bedrijven met een robot gekeken naar het effect van de toediening van Pyrogenium of antibiotica bij koeien met een mastitisattentie als gevolg van een verhoogde geleidbaarheid. Van beide groepen werd de geleidbaarheid in de melk gemeten vanaf dag -5 tot dag 26. Van de Pyrogeniumgroep werden op dag 0 en dag 21 melkmonsters genomen om het celgetal in de melk op kwartierniveau te meten.

In 2014 is er bij 412 vleeskalveren het effect van het toedienen van Pyrogenium op witte bloedcellen in de bloedbaan onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door ECOstyle BV in samenwerking met een dierenarts. Er werd gebruik gemaakt van de Siemens Advia 120 laboratorium robot, die gevalideerd was voor kalveren.

Pagina's