U bent hier

Verschil tussen organische- en kunstmeststoffen

Meststoffen en voedingsstoffen zijn er in zoveel soorten en maten. Iedere plant, boom of struik moet op het juiste tijdstip over voldoende voedingsstoffen kunnen beschikken. Belangrijk is dat deze stoffen in de goede verhouding opgenomen kunnen worden (niet teveel, maar ook niet te weinig). Tekorten aan voedingsstoffen kunnen door een goede bemesting aangevuld worden.

Meststoffen zijn in te delen in drie soorten

 1. Organische meststoffen (100% natuurlijke meststoffen)
 2. Kunstmeststoffen (al dan niet voorzien van een coating)
 3. Organisch-minerale meststoffen (mix van organische en kunstmeststoffen)
Organische meststoffen

Organische meststoffen zijn samengesteld uit 100% natuurlijke, organische grondstoffen (van plantaardige of dierlijke oorsprong). Natuureigen ingrediënten, die door het bodemleven worden omgezet tot opneembare voeding voor de plant. Het bodemleven is een belangrijke schakel tussen de bodem en de plant.

Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de bodemstructuur. Door het bodemleven worden voedingselementen geleidelijk ter beschikking gesteld, waardoor de kans op overbemesting nihil is. Onze organische meststoffen geven derhalve tot wel 4 maanden voeding.
 

Organische meststoffen hebben een meervoudige werking. De bodem, het bodemleven en de plantengroei worden in vele opzichten gunstig beïnvloed. Het evenwicht wordt niet verstoord maar juist versterkt. Het natuurlijke evenwicht wordt ook wel de organische kringloop genoemd. De organische kringloop is erg belangrijk voor een mooie en probleemloze tuin. Alle producten van ons ondersteunen dit proces. 

 

Belangrijk!

“Koemest” wordt nog veel gebruikt in de tuin en dat is uiteraard geen probleem. Maar besef dat  “koemest” geen meststof is, omdat de NPK-waarden te laag zijn. Koemest moet gezien worden als een prima bodemverbeteraar; werkzaam gedurende een korte periode. 

Kunstmeststoffen

Kunstmeststoffen worden op kunstmatige wijze gefabriceerd.

Hierbij een aantal kenmerken:

 • Kunstmeststoffen zijn synthetische stoffen, die op een chemische manier geproduceerd worden. De productie van deze meststoffen valt niet altijd energie- en milieugunstig uit.
 • Kunstmeststoffen zijn gemakkelijk oplosbaar in water. Het gevolg is, dat de voedingselementen snel beschikbaar kunnen komen, maar soms niet in de juiste verhoudingen. Het effect kan zijn een  geforceerde groei met mogelijk een verhoogde vatbaarheid voor ziekten en plagen.
 • Kunstmest heeft een hoog zoutgehalte. Dit is niet gunstig voor het bodemleven. 
 • Toepassing van kunstmest kan verbranding veroorzaken; zeker bij toepassing op een zonnige dag.
 • Kunstmest is niet echt bevorderlijk voor het milieu rondom de wortel van de plant.
Organisch-minerale meststoffen

• Organisch-minerale meststoffen zijn gecombineerde meststoffen (organisch en kunstmest).
• Door de combinatie met chemische ingrediënten worden bepaalde positieve elementen van de organische meststoffen teniet gedaan.
 

Weet wat je koopt

Kunstmeststoffen en organisch-minerale meststoffen zijn gelukkig gemakkelijk herkenbaar.
Op elke meststofverpakking moet de samenstelling van de meststof worden vermeld: 

 1. Organisch (= 100% natuurlijk)
 2. Mineraal (= 100% chemisch)
 3. Organisch/mineraal (= mix van natuurlijk & chemisch)

 

Overzicht van de verschillende soorten meststoffen
  Organische meststoffen Kunstmeststoffen Organisch-minerale meststoffen
Werkzame stoffen 100% natuurlijk Chemisch Mix vorm
Werking en werkingsduur Langdurig tot wel 4 maanden constante en geleidelijke voeding

Kortere werkingsduur.

Geforceerde vrijgave door meststoffen is mogelijk.

De minerale voedingsstoffen zorgen voor direct resultaat.De afgifte van voeding is niet altijd geleidelijk en constant.

Voeding draagt bij aan het bodemleven Ja - -
Verbrandingsrisico Nee

Mogelijk. Bij gebruik in de volle zon kan verbranding optreden.

Mogelijk. Bij gebruik in de volle zon kan verbranding optreden
Oplosbaarheid Nee (spoelt niet snel uit de bodem) Ja Gedeeltelijk
Ontwikkeling van de plant Gezonde en sterke planten.

Bij een snelle(re)  vrijgave kan  een geforceerde groei optreden.

De planten kunnen daardoor sneller vatbaar zijn voor ziekten en plagen. 

Bij een gedeeltelijke versnelde groei kan daarna een groeistilstand optreden. 

Een minder sterke plant is meer vatbaar voor ziekten en plagen. 

Micro-organismen

Ja. Micro-organismen ondersteunen het natuurlijke proces van een gezonde bodem en een gezonde plant.

- -

 

Zoekveld