U bent hier

Mos in het gazon

Mos in het gazon is voor veel gazonliefhebbers een ergerlijk probleem. Steeds meer gazonbezitters ontdekken het lange termijn effect van het gebruik van de gazonproducten van ECOstyle. In 1 stap per seizoen heb je een onderhoudsplan voor een mosvrij gazon. Hierdoor krijgt mos en onkruid geen kans. Je pakt de oorzaak van het ontstaan van mos aan. Door het jaar op jaar verbeteren van de structuur geeft dit een prachtige lange termijn effect.

Het ontstaan van mos
Mos en gras zijn grote concurrenten van elkaar. Als het gras niet in optimale conditie is heeft mos meer kans. Er zijn verschillende oorzaken waardoor mos vaak de concurrentiestrijd met het gras wint. Zo bevat een bodem met een slechte structuur; weinig zuurstof en dus weinig bodemleven, juist op deze bodem zal mos eerder gaan groeien. Er zijn verschillende oorzaken waardoor een slechte bodemstructuur kan ontstaan.

5 hoofdoorzaken voor het ontstaan van een slechte structuur

 1. Geen of weinig bemesting
  Hierdoor ontstaat een zwakke open grasmat. Regenval zorgt er voor dat de bodem dichtslaat met als gevolg mosvorming.
 2. Gebruik van gewone compost in het najaar op het gazon.
  Gewone compost kan vrij gemakkelijk dichtslibben met als gevolg mosvorming.
 3. Door het gebruik van chemische mosdoders en kunstmest.
  Deze middelen doden het bodemleven met als gevolg een slechte bodemstructuur, dus mosvorming.
 4. Een te zure bodem met een pH-waarde lager dan 5,5.
  Bij een lage pH-waarde neemt de activiteit van het bodemleven af waardoor de structuur verslechtert en de kans op mosvorming vergroot wordt.
 5. Te kort maaien.
  Dit kan kale plekken veroorzaken, waardoor mos zich gemakkelijk kan ontwikkelen.
 6. Een zesde oorzaak van mosvorming is schaduw.
  Een gazon dat voornamelijk in de schaduw ligt blijft veelal langdurig vochtig, mosvorming is hier moeilijk te voorkomen. Doorzaaien met Graszaad-Extra in het voorjaar en afstrooien met Gazon-grond in het najaar kunnen de problemen beperken.

Daarnaast is het altijd belangrijk om mos onder controle te houden. In de koude maanden van het jaar stopt gras met groeien. Mos groeit echter het gehele jaar door. Hierdoor gebeurt het vaak dat mos veel terrein wint in de winter. Door het gehele jaar mos geen kans te geven, is het gazon in het voorjaar ook nog prachtig.

De oplossing voor mos in het gazon
Met de ECOstyle gazonproducten worden de groeiomstandigheden van het gras zo optimaal mogelijk. 

Zoekveld