U bent hier

Natuurlijke bodemverbeteraars

Met organische producten die de bodemstructuur verbeteren kun je gebreksziekten in je planten voorkomen.

Organische middelen zijn:

               •             Stalmest (koemest)
               •             Compost (meer informatie over composteren)
               •             Champignonmest (biologische champignonteelt)
               •             Cocopeat-assortiment


Deze natuurlijke materialen worden in de bodem door het aanwezig bodemleven langzaam omgezet in humus.


Bodemverbeteraars, voor het beste resultaat!
Arme grondsoorten, zoals zandgrond of heel zware grondsoorten zoals zware klei, hebben niet de gewenste bodemstructuur. Juist in levende, rulle en humusrijke grond kunnen planten een gezond wortelstelsel ontwikkelen. Door het toevoegen van bodemverbeteraars aan de bodem wordt de waterhuishouding verbeterd. Bovendien zijn bodemverbeteraars leveranciers van humus, een onmisbare voedingsstof voor een rijk bodemleven.

navigatie-hovenier_150.png

Weetje!

Bodemverbeteraars bevatten in het algemeen geen of nauwelijks meststoffen. Dus regelmatig bemesten met AZ-meststoffen is belangrijk voor een evenwichtige groei en uitbundige bloei van je planten. 

Zoekveld