Subsidie van Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

efro_snn.jpg

In het kader van de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2017 is een subsidie verleend aan ECOstyle B.V. voor het ontwikkelen van een kweekmethode voor het in eigen beheer kweken van protozoa en bijbehorende bacillus soorten. Hiermee verwacht ECOstyle belangrijke stappen te zetten aangaande het grootschalig en industrieel kweken van geïdentificeerde protozoa. Er zijn verschillende beloftevolle toepassingen geïdentificeerd voor de werking van protozoa. Met name de stimulering van mineralisatie leidt tot goede resultaten in opbrengst- en kwaliteitsverhoging binnen de land- en tuinbouw.

Protozoa zijn in staat concurrenten van Bacillus bacteriën weg te eten zodat deze bacillus soorten beter kunnen groeien. Met toevoeging van specifieke Protozoa en bacillus soorten wordt de effectiviteit van organische meststoffen significant verhoogt en worden de nadelen van organisch bemesten weggenomen. Hierbij gebruikt ECOstyle bacilli die specifiek organisch materiaal omzetten. Het gebruik van protozoa in combinatie met (organische) meststoffen is ook in 2015 door ECOstyle gepatenteerd. Het selectieve graasgedrag van protozao maakt selectieve sturing in de microbiële flora zodoende erg kansrijk. ECOstyle verwacht met de uitvoering van het project belangrijke resultaten te behalen ten aanzien van de ontwikkeling van een werkzaam prototype dat aanvaardbare concentraties cysten van protozoa kan produceren middels een vaststaand productieprotocol.

 

 

 

 

Zoekveld