• ☏ 0516 - 43 21 22 | De levertijd van een webshoporder is 2-3 werkdagen vanaf het moment dat de order ons magazijn verlaat
Reviews
Winkelwagen 0
Winkelwagen

Er zit nog niets in je winkelmandje.

Hulp nodig?
Menu

Onkruidbestrijding

Als professional ontkom je niet aan onkruidbestrijding, het ontsiert niet alleen de tuin van je klant, wanneer je even niet oplet kan het al snel de tuin overwoekeren. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Op bestrijdingsgebied zijn er voor professionals een zeer beperkt aantal opties. Een succesvolle voorkom-strategie wordt daarom des te belangrijker. We geven graag de volgende adviezen, mogelijk ook toe te passen door je klant.

Lees meer
Onkruidbestrijding
Categorieën
Terra-Fertiel
Organische bodemverbeteraar op basis van schimmels,...
OpMaat Kalk
100% natuurlijke en CO₂ neutrale kalk
Terra-Actif
Hoogwaardige bodemverbeteraar rijk aan kokosvezels
Myco-Gazon
100% organische gazonmeststof verrijkt met micro-organismen
Ultima
tijdelijk niet op voorraad
Effectief bij onkruid, mos en algen
Finalsan 10 L
Hét ecologische alternatief voor onkruidbestrijding

Border 
Beperken van de groei van onkruid. Meerjarig onkruid vormt wortelstelsels onder de grond en is daarom hardnekkig. Door een gezonde uitstoeling van plantenwortels krijgt meerjarig onkruid minder kans om te verspreiden. Hierdoor hoeft er minder gewied te worden en/of middelen gebruikt te worden om het onkruid te bestrijden. Bemest de border daarom regelmatig met Myco-Gazon.

Gazon 
Mos en onkruid in het gazon 

Vogels en/of wind kunnen onkruidzaden meebrengen naar het gazon, maar er kunnen ook nog onkruidzaden in de grond aanwezig zijn. Mos kan zich makkelijk uitbreiden wanneer het gras minder sterk en weerbaar is. De groei van mos heeft vaak meerdere oorzaken zoals een slechte bodemstructuur, afwijkende zuurgraad, onvoldoende voeding of te kort maaien. 

Door regelmatig beluchten, bemesten en maaien, krijgt je een sterker en dichter gazon. Hierdoor krijgen mos en onkruid minder kans. Controleren of de Ph waarde op orde is kan met onze Ph bodemtest, wanneer de bodem een lagere pH heeft dan 6, kan je strooien met Opmaat-Kalk.

Een mos en onkruidvrij gazon 
Voor een mos- en onkruidvrij gazon kan je het beste twee keer per jaar beluchten en 2 á 3 keer per jaar het gazon te bemesten met Myco-Gazon. Daarnaast is regelmatig maaien ook erg belangrijk, dit op een hoogte van circa 3,5 a 5 cm. Om de structuur van de bodem van je klant te verbeteren gebruik je Terra-Fertiel en Terra-Actif. 

Maaien van het gazon 
Maaien draagt bij aan de kwaliteit van de grasmat, groei wordt gestimuleerd. Zo krijgt onkruid en mos minder kans om door te dringen. Tevens kan te lang gras ook voor problemen zorgen. Door te lang gras komt er minder licht bij de bodem waardoor het gras dunner wordt. Als je te lang met maaien wacht, kan het gras geel kleuren. Voor een siergazon is de normale maaihoogte 3 cm en voor een speelgazon 4 cm. Is het boven de 25 °C, maai dan niet korter dan 6 cm, want anders is er kans op verbranding van het gras.

De beste manier om het gazon te maaien 
Er kan het best gemaaid worden met een kooimaaier, cirkelmaaier, robotmaaier of mulch maaimachine, want deze snijden het gras in plaats van het er 'af te slaan'. Hoe gladder gras gesneden wordt, hoe beter het eindresultaat is. Met glad gesneden gras is er minder kans op ziekten en plagen in het gazon. Laat grasmaaisel vooral op het gazon liggen.

Het maaisel zal in 24 a 48 uur omgezet worden door de micro-organismen in de Myco-Gazon. Hierdoor zijn een kooimaaier, cirkelmaaier, robotmaaier of mulch maaimachine goed te gebruiken in combinatie met Myco-Gazon. Zo zet het bodemleven het grasmaaisel om in voedingstoffen. 

Onkruidbestrijding 
Er geldt een algemeen verbod op middelen op verhardingen. Het besluit dat voorziet in een gebruiksverbod op middelen buiten de landbouw is gepubliceerd. De professionele gebruiker mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer toepassen op een verhard oppervlak. Er is echter ook een regeling met uitzonderingen opgesteld.

Ultima voor hoveniers, de mogelijkheden.
Vanwege alle onduidelijkheden rondom het verbod van het gebruik van middelen op verhardingen hebben wij een overzicht gemaakt van wat wel mag.

Ultima-Professioneel mag niet toegepast worden in de openbare ruimte, hieronder vindt u de uitzonderingen:

De uitzonderingen voor verhard terrein: 
1) locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan; 
2) start-, landings- en taxibanen van vliegvelden; 
3) spoor-, metro en trambanen, zowel het ballastbed als de inspectie- of schouwpaden; 
4) locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.

En:
1) Sportvelden, inclusief het terrein daaromheen die voor het beoefenen van de sport nodig zijn; 
2) Recreatieterreinen, zoals bungelowparken, campingterreinen en jachthavens.

Ook de bestrijding van de verschillende soorten Duizendknoop en Ambrosia behoort tot de uitzonderingsmogelijkheden.

Ultima-Professioneel is nog toegestaan in de open teelt van: 
Bloemisterijgewassen 
Boomkwekerijgewassen 
Vaste planten

Ultima 

  • Breed inzetbaar bij de bestrijding van onkruid, mos en algen 
  • Ecologisch verantwoord 
  • Geen schadelijke residuen 
  • Pakt blad en wortel aan en voorkomt hergroei 
  • Ook toepasbaar onder bomen, struiken en planten 
  • Geen DOB certificering nodig

Ultima, betaalbaar en duurzaam onkruid bestrijden 
Ultima is het ecologisch verantwoorde alternatief voor de bestrijding van onkruid, mos en algen. Het middel wordt met name toegepast op verhardingen, maar heeft ook een toelating in de onbedekte teelt van o.a. vaste planten en boomkwekerijgewassen.

Omdat Ultima biologisch afbreekbaar is, gelden geen beperkingen voor gebruik rondom rioolputten of langs open water. Zorg er wel voor dat je met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Ultima pakt niet alleen het blad aan, maar voorkomt ook hergroei van de plant. Juist de aanpak van de hergroei is essentieel om (kosten)bewust onkruid te kunnen beheren.

Werkt Ultima ook tegen algen en mossen? 
Ultima is ook effectief tegen algen en mossen. 

Welke veiligheidskleding dient gedragen te worden? 
Draag tijdens het gebruik van Ultima bedrijfskleding. Wanneer er gewerkt wordt met het geconcentreerde product adviseren wij geschikte handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. 

Laat Ultima storende residuen achter in een rugspuit?  
Pelargonzuur kan de messingonderdelen van de spuitapparatuur aantasten. Het is raadzaam alle apparatuur na ieder gebruik schoon te spuiten. 

Kan ik Ultima ook mixen met andere middelen op basis van MCP-A / MCP-P of glyfosaat?  
Omdat de werking van Ultima tegengesteld is aan die van Glyfosaat en/of MCPA is een combinatie van middelen niet zinvol. 

Is Pelargonzuur toxisch? 
De toxiciteit van pelargonzuur is beoordeeld als zeer laag. De FDA (Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit) heeft pelargonzuur goedgekeurd voor onder andere het gebruik in voedsel, cosmetica, shampoo en andere verzorgingsproducten. 

Is Maleïne Hydrazide toxisch?  
Volgens de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is Maleïne Hydrazide niet toxisch bij opname door de mond, huid en na inhalatie. Daarom is Maleïne Hydrazide in de laagst mogelijke toxiciteitscategorie ingedeeld. 

Is Ultima een chemisch bestrijdingsmiddel?  
De definitie van chemische middelen is onduidelijk. Ultima breekt in het milieu snel en volledig af. Omdat bij de toepassing van Ultima zeer weinig uitstoot plaatsvindt van CO² en fijnstof is Ultima de meest ecologisch verantwoorde beheermethode tegen onkruiden op verhardingen. 

Is het verhogen van de dosering in sommige gevallen zinvol?  
Het verhogen van de dosering kan de effectiviteit verhogen. Het is echter niet toegestaan om meer te doseren dan 1,6 liter Ultima in 10 liter water. Ook is het niet toegestaan om meer aan te brengen dan 10 liter spuitvloeistof per 100 m2. Een tankconcentratie lager dan 16% is niet effectief. 

Ik heb last van verstopping/vlokvorming in mijn spuitapparatuur. 
Wanneer Ultima in contact komt met herbiciden op basis van (azijn)zuur ontstaat er vlokvorming. Dit kan de filters verstoppen. Zorg daarom voor een grondige reiniging van de machine wanneer deze middelen na elkaar in dezelfde machine gebruikt worden. 

Hoe lang kan ik Ultima bewaren?  
Ultima is als concentraat minimaal 2 jaar houdbaar, mits vorstvrij bewaard. De spuitoplossing is één dag houdbaar, en dient dus bij voorkeur dezelfde dag opgebruikt te worden. 

Waarom mag ik Ultima maar 2x per jaar gebruiken? 
Je mag Ulitma 2x per jaar gebruiken omdat de dosering uitgaat van een volvelds bespuiting. Het verbruik is dan maximaal 2x 166 = 332 liter Ultima per hectare per jaar. Bij deze hoeveelheden is bepaald, dat er geen onaanvaardbare risico's zijn voor mens, dier en milieu. 

Wij adviseren Ultima alleen pleksgewijs toe te passen. Je bespaart hiermee behalve veel middel ook de milieubelasting. 

Waarom heb ik zoveel Ultima nodig?  
Volgens het label mag u Ultima volvelds bespuiten. Je gebruikt dan 1,6 liter Ultima in 10 liter water per 100 m2 (=166 liter Ultima per hectare). 
Wij adviseren Ultima alleen pleksgewijs toe te passen. Je verbruikt dan (afhankelijk van onder andere de onkruiddruk en voeglengte) ongeveer 8 tot 16 liter Ultima per hectare. 

Heb ik voor het spuiten van Ultima een spuitlicentie nodig of moet ik mij hiervoor certificeren?  
Voor het professionele gebruik van Ultima dien je in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie. 

Mag Ultima in waterwingebieden gebruikt worden? 
Ja, omdat Ultima zo snel afbreekt zijn er geen beperkingen om Ultima in waterwingebieden toe te passen. 

Hoe snel breekt Ultima af in het milieu?  
Pelargonzuur heeft een halfwaardetijd van minder dan een dag. Maleïne hydrazide heeft een halfwaardetijd van ongeveer 5 dagen. Dit betekent, dat Ultima zeer snel afbreekt. 

Bevat Ultima ook hydrazine?  
Ultima bevat géén hydrazine. Slechte kwaliteit Maleïne Hydrazide zouden verontreinigingen van hydrazine kunnen bevatten. Omdat hydrazine toxisch is, hebben de fabrikanten de verplichting om hierop te controleren. Uiteraard worden voor de productie van Ultima alleen ingrediënten gebruikt die zuiver zijn, dus vrij van verontreinigingen. 

Is Ultima veilig voor het milieu? 
Alle onkruidverdelgers (en onkruid beheermethoden) hebben impact op het milieu; er wordt immers onkruid mee bestreden. Ultima is een middel dat snel en volledig afbreekt in het milieu. Ultima is de meest ecologisch verantwoorde methode voor het bestrijden van onkruid., omdat: 
Ultima sneller afbreekt dan dat het afspoelt naar het oppervlaktewater, de uitstoot van CO2 en fijnstof bij het gebruik van Ultima veel lager is dan bij andere beheermethoden. 

Is Ultima veilig voor bijen?  
Ultima is specifiek beoordeeld op schadelijkheid voor bijen. Uit deze beoordeling is gebleken, dat er geen extra maatregelen nodig zijn om bijen te beschermen. 

Is Ultima veilig voor (huis)dieren?  
Als onderdeel van de toelating is Ultima ook getest op dieren. Ook uit deze test is gebleken, dat er geen bijzondere risico's zijn voor dieren.  

Is Ultima veilig voor mensen?  
Ultima is uitgebreid getest voordat het is toegelaten als professioneel bestrijdingsmiddel in de openbare ruimte. Uit deze tests is gebleken, dat degene die met Ultima werkt, geen aanvullende beschermingsmaatregelen hoeft te nemen. Omdat de risico's voor de gebruiker dermate laag zijn is bepaald, dat voor passanten/omstanders geen aanvullende onderzoeken nodig zijn. 

Lees meer