Menu

Bodemcheck sportveld

Wilt u ook een sterk en diepgroen sportveld? 

Bodemcheck (= anders dan de algemene bodemcheck) 
In 5 stappen een groene, weerbare grasmat.
De bodemcheck voor een vitale en gezonde bodem.

Gras heeft om te groeien net als alle andere planten licht, warmte, lucht, vocht en voeding nodig. Het licht en de warmte wordt bepaald door de seizoenen, maar lucht, vocht en voeding kunnen we op sturen. Volg de 5 stappen van de bodemcheck en laat de bodem voor u werken! 
Duurzaam en 100% organisch! 

Lees meer
Bodemcheck sportveld
Categorieën
OpMaat Kalk
100% natuurlijke en CO₂ neutrale kalk
Terra-Actif
Hoogwaardige bodemverbeteraar rijk aan kokosvezels
Terra-Fertiel
Organische bodemverbeteraar op basis van schimmels,...
Myco-Sport
Meststof speciaal voor een sterk en weerbaar sportveld

1 Check de structuur 
Door intensieve betreding zijn de bodems van sportvelden vaak verdicht.

Herkenning: 

Ondiepe beworteling.
Hoge indringingsweerstand, meetbaar met een penetrometer en holecutter.
Veel klaver, een typisch onkruid wat veel voorkomt op verdichte bodems. (Weegbree,  paardenbloem, boterbloem etc. 

Problemen:
Slechtere opname van voeding en water door ondiep wortelpakket. Hierdoor wordt het gras zwakker. 
Te weinig zuurstof en water in de bodem. Dit kan leiden tot phytium (zwakte schimmel), vervilting, onkruid en straatgras. 

Oplossing:
Afhankelijk van de betredingsintensiteit en toestand van de bodem raden wij het aan om 1 tot4 keer per jaar te beluchten met een vertidrain met dichte pen of een prikrol met dichte pen.  Dit verbetert de bodemstructuur (lucht water huidhouding).

Om de structuur te verbeteren biedt ECOstyle Professional diverse structuurverbeterende producten:

    Terra-Actif
    Terra-Fertiel
    Opmaat Kalk

2. Check de zuurgraad pH

In te zure bodems worden essentiële voedingsstoffen minder goed opneembaar voor de grasplant, terwijl zware metalen juist beter beschikbaar worden.

Herkenning:

    De pH wordt standaard gemeten in de bodemanalyses.
    De pH kunt u zelf meten met een simpele pH bodemtest. De ideale pH waarde is 6.

Problemen: 

Bij een te lage pH kunnen essentiële voedingsstoffen minder goed opgenomen worden. Bij een te hoge pH worden voedingsstoffen vastgelegd in de bodem. Hierdoor ontstaat een slechtere groei en verminderde weerstand.

Oplossingen:

Bij een te lage PH ofwel met een PH waarde lager dan 6 Bekalken met OpMaat Kalk.

3. Check het organisch stofgehalte
Organische stof is onmisbaar voor een goede structuur en het voeding en water leverend vermogen van de bodem.

Het organische stofpercentage van sportvelden moet minimaal 4%zijn, optimaal is 5%.

Herkenning:
Het organische stof percentage wordt standaard gemeten in bodemanalyses. 

U kunt zelf een inschatting maken van een goede of minder goede toestand van het organische stofgehalte door wat grond tussen uw vingers te wrijven. Gezonde grond voelt niet te rul of te vet aan. Het moet een beetje aan uw vingers blijven plakken. Hoe meer zwarte grond / zwarte organische stukjes in de bodem des te hoger het organische stofgehalte.

Problemen:
Te weinig vocht en voeding leverend vermogen kan leiden tot licht gekleurd gras, onkruid, straatgras in de grasmat.

Oplossing: 
Prikken met een vertidrain met dichte pen en/of een prikrol met dicthe pen. 
Het verspreiden van minimaal 175 liter terra actif/100m2.
Bezanden met dres grond met minimaal 5% organische stofgehalte. 

Vettige sportvelden 
Het probleem van vettige sportvelden komt niet door een te hoog organisch stofgehalte, maar door verdichting en verrotting van maairesten die niet afgebroken kunnen worden door een ongezonde toestand van het bodemleven.  Vervetting oplossen door te bezanden met schraal wit zand is daarom alleen voor de korte termijn een oplossing. Op lange termijn verslechtert de conditie van een sportveld nog verder. Het is belangrijk om hier te blijven prikken met een vertidrain met dicthe pen.

4. Check het bodemleven
Een gezonde bodem bevat een diversiteit aan bodemleven.  

Herkenning:

Een bodem met een gezonde populatie aan micro-organismen ruikt naar bos. Een bodem met een ongezonde populatie aan bodemleven ruikt vaak verrot/putlucht. Goed om te bekijken of de bodem 1 of meerdere soorten pieren bevat. Bij 1 of meerdere soorten pieren in de bodem betekent het dat er in de basis een diversiteit aan bodemleven is.

Problemen:

Ongezonde toestand van het bodemleven. Hierdoor vindt er geen natuurlijke afbraak van organisch materiaal plaats. Dit kan leiden tot vervilting. 

Bij weinig bodemleven kunnen voedingsstoffen minder goed worden opgenomen.

Oplossing:

Zorgen voor voldoende zuurstof (beluchten) en organische stof. 

Ent de bodem met bodemleven met Terra-Fertiel. Afhankelijk van de toestand van de bodem en de belasting intensiteit adviseren we jaarlijks een gift van 3,5 kg/100m2 of eens in de 3 jaar een gift met 10kg/100m2 Terra-Fertiel.

Protozoa - nieuw in de Myco-Sport 

Protozoa zijn eencellige micro-organismen die zich voeden met oude en inactieve bacteriën. De opgeslagen voedingsstoffen in bacteriën komen zo vrij en beschikbaar voor de plant. De protozoa-populatie die aan de Myco-Sport zijn toegevoegd zorgt voor een betere en snellere beschikbaarheid van voedingsstoffen. 

>> Lees hier meer over de functie van ProtoPlus

5. Verbetering van de voedingstoestand

Een goede voedingstoestand is noodzakelijk voor een gezonde grasmat. 

Herkenning:

Het doen van een bodemanalyse is de enige manier om achter de voedingstoestand van de bodem te komen.

Problemen:

   Elk gebrek aan voedingselementen laat een eigen vorm van gebreksverschijnselen zien. 
   Bij een tekort aan voedingsstoffen is gras veel vatbaarder voor schimmelziekten. 
   Klik hier voor een overzicht van veelvoorkomende gebreksverschijnselen, ziekten en plagen.

Oplossing:

In het voorjaar, zomer en najaar bemesten. Hiervoor kunt u Myco-Sport gebruiken. Specifiek bij een nieuw aangelegd sportveld wordt er geadviseerd om eennmalig in het najaar Nutri Najaar te gebruiken. Dit zorgt er het eerste jaar voor dat het gras goed afhardt in verband met het hogere kali gehalte dat in deze najaars meststof aanwezig is.

Grasfolder

Alle bovenstaande informatie hebben wij ook beschikbaar in de vorm van een folder. Via de link kunt u deze downloaden, maar u kunt de folder ook bestellen indien gewenst.

U kunt dit doen via: info@ecostyle-professional.nl en wij sturen u het gewenste aantal exemplaren op.

 >> Download de folder hier