Menu

Openbaar groen

In de groenvoorziening heeft u te maken met veel wet- en regelgeving, strakke budgetten, klimaatverandering, hittestress, wateroverlast, plagen en ook nog eens invasieve exoten als de eikenprocessierups en buxusmot. Kortom het is een uitdagende tijd. Er komt veel bij kijken om als gemeente de diverse stakeholders tevreden te krijgen, en te houden.

Samen visie invullen 
Een breed gedragen en uitvoerbare visie is hierbij van levensbelang, weinig overlast voor je klanten en een mooi en leefbaar openbaar groen? Kies dan voor de 100% organische producten van ECOstyle professional.  Samen kunnen we invulling geven aan deze nieuwe uitdagingen. Werken aan chemievrij openbaar groen, plagen bestrijden met natuurlijke vijanden: aaltjes. Werken aan klimaat adaptiviteit. Of het nu in de stad is of juist op het platteland, openbaar groen heeft een vitale functie, zorgt voor verkoeling en bodemregulering zodat water snel en makkelijk weg kan. 

Lees meer
Openbaar groen
Categorieën
OpMaat Kalk
100% natuurlijke en CO₂ neutrale kalk
Terra-Actif
Hoogwaardige bodemverbeteraar rijk aan kokosvezels
Myco-Gazon
100% organische gazonmeststof verrijkt met micro-organismen
Myco-Siertuin
100% organische meststof speciaal voor de siertuin
Nutri-Basis
100% organische basismeststof voor een universele toepassing
Nutri-Najaar
Organisch-minerale najaarsmeststof met toegevoegde kalk
Terra-Fertiel
Niet Leverbaar
Organische bodemverbeteraar op basis van schimmels,...

Hierbij geldt dat een solide basis belangrijk is. Alles begint namelijk bij de bodem of beter gezegd: ín die bewuste bodem. Veel problemen zijn vaak te herleiden tot een kwetsbare bodem. Omdat elke bodem anders is, is de uitgangsituatie heel belangrijk. Hier geldt het aloude credo: meten is weten. Wat is er specifiek voor deze bodem nodig? Dit is eigenlijk alleen te achterhalen door een bodemanalyse in combinatie met een gedegen advies. Samen met jou gaan we voor preventief handelen en oorzaken bestrijden. Vraag een bodemcheck aan of neem contact met ons op.

Door microbiële bemesting is een gezonde bodem te realiseren. Een vitale bodem is de basis voor alles wat groeit en bloeit. Door de bodem te bemesten met micro-organismen, creëer je een solide basis. Dit is de basis van het unieke ECOstyle bemestingsconcept voor jou als groenbeheerder. Het concept zorgt voor een voorspelbaar en stabiel eindresultaat met als ultieme doel die tevreden stakeholders.  

Big Five 
Bij ECOstyle gaan we uit van de slimheid van de natuur. Organische meststoffen zijn echt bijzonder door de meervoudige werking; de bodem, het bodemleven en de plantengroei worden in vele opzichten gunstig beïnvloed. Daarnaast nog een voordeel: er kan geen verbranding plaatsvinden. Omdat de processen in de bodem niet heel eenvoudig zijn, proberen we ECOstyle-oplossingen altijd zo makkelijk mogelijk te maken. Met de inzet van onze ‘big five’ kunnen de meeste problemen worden ondervangen en nog beter worden voorkomen. Met Myco-Siertuin, Myco-Gazon, bodemverbeteraars Terra-Fertiel, Terra-Actif en Opmaat-Kalk ligt het gewenste resultaat binnen handbereik.

Groenbeleidsplan 
In je groenbeleidsplan houd je natuurlijk rekening met een diversiteit aan beplanting en mogelijk ook een onderscheid in beheerniveaus. De functie en gebruiksintensiteit spelen een rol, mag biodiversiteit een rol spelen? Kleine stappen met grote gevolgen. Door op sommige plekken mogelijk wat meer de natuur zijn gang laten gaan, bijv. bermen niet maaien krijgt natuur een kans. Een beter ecologisch evenwicht. In een gemeente met veel diversiteit leven veel verschillende soorten insecten en vogels. Er ontstaat een ecosysteem dat zichzelf in balans houdt.

Ook op communicatievlak ligt hier een uitdaging, verschillende stakeholders kunnen bijdragen aan een sterk openbaar groen en versterkte biodiversiteit door bijvoorbeeld niet alle bladeren op te ruimen maar te laten composteren. Ook de publieke opinie dat alles ‘strak en netjes’ moet zijn behoeft enige aandacht. 

Bestrijding van onkruid, ziekten en plagen 
Door het veranderde klimaat en de globale wereld ontstaan nieuwe uitdagingen, nieuwe invasieve exoten met vaak weinig of geen natuurlijke vijanden vestigen zich. Een monocultuur in het landschap werkt dergelijke plagen in de hand. Indien bestrijding niet via natuurlijk evenwicht mogelijk is dan is bestrijden van engerlingen, emelten, rouwvlieglarven, larven taxuskever en buxusmot met aaltjes mogelijk.

Eikenprocessierups 
Door de omgeving van de eiken geschikt te maken voor de natuurlijke vijanden blijft het aantal rupsen mogelijk binnen de perken. Het probleem is hiermee niet in een keer verholpen, maar de overlast zal mogelijk wel elk jaar minder worden.  Als het landschap strak en kaal is, is er geen plek voor leven. Roofinsecten en mezen hebben dan geen plek om te schuilen en zich voort te planten. Zonder deze potentiële natuurlijke vijanden heeft de eikenprocessierups vrij spel. Uiteindelijk zal een natuurlijk evenwicht ontstaan, het opbouwen van een ecosysteem heeft wel enige tijd nodig. 

  • Ecologische beheersing van de eikenprocessierups kan op diverse manieren zoals: 
  • Kruiden, vooral fluitenkruid en wilde peen in de berm stimuleren. Dit kan door het maaibeheer aan te passen en eventueel in te zaaien. 
  • Aanplant van inheemse heesters en bomen 
  • Stamschot laten staan 
  • Een natuurlijke opbouw van de beplanting met een kern, mantel en zoomvegetatie 
  • Nestkastjes voor vogels 
  • Stapels dood hout en/of takkenrillen maken 
  • Niet maaien direct rond eiken, hier groeien vaak soorten zoals kamperfoelie 
  • Grotere diversiteit van boomsoorten in lanen en bosvakken 
  • Gefaseerd maaien, steeds twintig procent van de vegetatie laten staan 

 

Bestekteksten 
Vind hier de benodigde bestekteksten van onze organische meststoffen en bodemverbeteraars. 
Via ons contactformulier kan je rechtstreeks de bestekteksten aanvragen van al onze meststoffen en bodemverbeteraars. 

Vraag hier je bestekteksten aan 
Bekijk hier de voorbeeld bestektekst  
Lees hier meer over bestekteksten

Bemestingsschema 
Aanleg, onderhoud of renovatie? Bekijk hier direct welke van onze meststoffen of bodemverbeteraars u wanneer inzet.

Persoonlijk advies 
Elke bodem is anders, geen plek is hetzelfde. Wil je persoonlijk advies, wij helpen je graag.