MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA

Zo maken wij het verschil.

Zo maken wij het verschil

ECOstyle lijkt op het eerste gezicht misschien een bedrijf als zo velen. Toch waren we in 1967 het eerste bedrijf in Nederland dat zich toelegde op de ontwikkeling van natuurvriendelijke producten voor bodem, plant en dier. Uitzonderlijk, want ruim 45 jaar geleden was de maatschappij zich immers nog nauwelijks bewust van de huidige milieuproblemen. Toch kozen de grondleggers van ons bedrijf er destijds al voor om uitsluitend ecologisch verantwoorde producten te maken.
Als maatschappelijk bewuste onderneming handelen we altijd met respect voor mensen, dieren en het milieu. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Al onze producten moeten voldoen aan onze eigen normen. Normen die veel verder gaan dan wettelijk verplicht. Sámenwerken met de natuur, in plaats van het evenwicht verstoren, dát is het fundament van ECOstyle. Het zo min mogelijk belasten van het milieu is daarom een onlosmakelijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dit zit in het DNA van iedereen binnen onze organisatie. Zo maken we al ruim 45 jaar het verschil.

Het creëren van meerwaarde geldt niet alleen voor onze producten. Onze hele filosofie berust erop. Kennisdeling, continu innoveren en de hoogwaardige kwaliteit van onze producten zijn hiervan enkele voorbeelden. Dit is het bestaansrecht van het bedrijf én het merk ECOstyle.

In onze bedrijfsvoering staat het woord ‘transparantie’ centraal. Transparantie over onze bedrijfsvoering, over hoe en waarom we de dingen doen en transparantie in onze communicatie. Met openheid over onze manier van zakendoen willen we een bruggenbouwer zijn als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO is onze basis

Maatschappelijk ondernemen zit in de genen van ons familiebedrijf. Het is de basis van onze onderneming. We zijn in 1967 begonnen met het zoeken naar - en vinden van - een alternatief voor het chemisch bestrijden van ziekten en plagen in de aardappelteelt. Sindsdien zetten we ons met hart en ziel in voor het ontwikkelen van effectieve en natuurvriendelijke producten waarbij mens, milieu en maatschappij centraal staan.

Onze producten worden op duurzame wijze geproduceerd en ECOstyle wil het milieu zoveel mogelijk beschermen. Daarnaast geven we onze medewerkers en onze producten waarden mee: kennis, kwaliteit en innovatie. Om de continuïteit van onze activiteiten te waarborgen, is duurzaam ondernemen onze basis. Kwaliteit is ons kenmerk, wat ervoor zorgt dat onze activiteiten verantwoord groeien.

Duurzame alternatieven voor verpakkingen

Het milieu speelt altijd een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering, ook als het gaat om onze verpakkingen. “We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze producten op verantwoorde wijze te verpakken. Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe producten, als voor bestaande producten zijn wij altijd op zoek naar reductie van restmaterialen en naar duurzame alternatieven”, aldus Lucas Mocking, Product Manager.

Reductie verpakkingsmateriaal

“Zo hebben we bij de introductie van Ultima, onze onkruidbestrijder, een duurzamere verpakking ontwikkeld”, vervolgt Lucas. “Voor de nieuwe verpakking hebben we maar liefst twintig procent minder kunststof hoeven gebruiken. Door continu kritisch te kijken naar onze verpakkingen, dragen we ons steentje bij aan verantwoord omgaan met materialen en milieu. Door telkens een betere kwaliteit te gebruiken kunnen we het gebruik van grondstoffen verminderen, zonder kwaliteitsverlies. Onze kartonnen verpakkingen bijvoorbeeld worden gemaakt van gerecycled materiaal. De binnenzakken, die gebruikt worden om de inhoud niet uit de doos te laten lekken, zijn altijd gemaakt van gerecycled papier of van gerecycled plastic. Een ander goed voorbeeld is het volledig biologisch afbreekbare bakje van de Navulbare MierenLokdoos, gemaakt van honderd procent composteerbaar bio-plastic. Het bakje van de Navulbare MierenLokdoos mag daardoor ook gewoon in de GFT-bak.”

Langzaam afbreekbare folie

“Voor onze kunststof flessen en kunststof folies zou een materiaal dat biologisch afbreekbaar is ideaal zijn. Maar niet afbreekbaar op korte termijn want dan zouden onze producten los in het schap liggen”, lacht Lucas.

“Dit is altijd een dilemma. Doordat elke werkzame stof invloed uitoefent op de verpakking, heb je bij een vloeibare inhoud een zeer goede kwaliteit nodig. Ook de toegevoegde micro-organismen in de producten zijn nadelig voor bio-folies. De uitdaging is de balans vinden tussen de beschikbare materialen en het benodigde kwaliteitsniveau. Daarnaast gebruiken we altijd zoveel mogelijk mono-materialen voor een optimale recyclebaarheid van de verpakking.”

Verantwoord inzamelen van afval

Als producerend bedrijf is het hebben van restmateriaal onvermijdelijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met ons afval. Zo zamelen we plastic apart in zodat het voor honderd procent gerecycled kan worden. Ook papier wordt gescheiden aangeboden zodat het rechtstreeks gerecycled kan worden.

Onze partner op het gebied van afvalverwerking is Sita. Sita hanteert heldere uitgangspunten voor verantwoord ondernemen. Door slim inzamelen en duurzaam verwerken streven zij ernaar afval dienst te laten doen als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. ECOstyle maakt - middels het betalen van een toeslag - gebruik van het Green Label van Sita. Hiermee garandeert Sita dat de inzameling en verwerking van ons afval honderd procent CO2-neutraal gebeurt. Op deze manier wordt het onvermijdelijke afval op een verantwoorde manier verwerkt.
 

Drukwerk

Wij stellen hoge eisen aan ons drukwerk, briefpapier, catalogi en folders. Zo gebruikt onze drukker zo min mogelijk chemische middelen en wordt het drukwerk gedrukt met bio-inkten, gebaseerd op plantaardige oliën. Ook maakt de drukker gebruik van plantaardige schoonmaakmiddelen. De papiersoort die we gebruiken is gemaakt van gerecycled materiaal en heeft het FSC-keurmerk. Bovendien gebruikt de drukker geen:

• Isopropylalcohol (IPA) als oplosmiddel.
• chemische ontwikkel- en fixeermiddelen in de drukwerkvoorbereiding.

SITA Green Label Standard

Wij doen er alles aan om samen met onze klanten het transport en de distributie van onze producten efficiënt te regelen. Afgelopen jaren hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd op dit vlak. Zo nemen we bijvoorbeeld deel aan SITA Green Label Standard. Op deze manier compenseren wij de CO2 uitstoot van ons bedrijfsafval. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de kilometers die we afleggen voor het vervoer van onze producten, werken we  volgens de cross-docking-methode. Hierbij leveren alle leveranciers hun producten af bij één centraal distributiecentrum. Vanuit daar worden de pallets per klant samengevoegd zodat slechts één vrachtauto naar de betreffende klant hoeft te rijden. Zo zorgen we er samen voor dat we minder transportkilometers maken. Ook leveren we grote bestellingen steeds vaker rechtstreeks af bij onze klanten. Op deze manier hoeven de vrachtauto’s niet eerst langs ons eigen distributiecentrum te rijden. Leon van Hooff, Manager Inkoop licht toe: “Een goed voorbeeld hiervan zie je bij onze klant AgriRetail (overkoepelende organisatie vande bekende Welkoop-winkels). Belangrijke producten als Gazon-AZ en AZ-Kalk worden nu rechtstreeks vanuit de fabriek aan het AgriRetail distributiecentrum geleverd. Dit scheelt veel kilometers, dus CO2 uitstoot.”
 

MVO concreet toepassen

De internationale richtlijn voor het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in organisaties is ISO 26.000.

Deze richtlijn geeft bedrijven een kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. Begin 2012 zijn wij samen met andere ondernemers gaan meedenken over deze richtlijn. “Door elkaar te inspireren hebben we de abstracte richtlijn ISO 26.000 concreet toepasbaar gemaakt in onze ondernemingen”, aldus Jeanine de Vries-Zwart.

Ecomunitypark

Enkele jaren geleden ontstond het idee voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijfspand. Al snel werd duidelijk dat kwaliteit van ruimte en de aanwezigheid van verschillende planten, bomen en water een krachtige toegevoegde waarde zou vormen voor onze nieuwe werkomgeving. Zo ontstond het idee voor de ontwikkeling van het Ecomunitypark; een uniek werklandschap voor bedrijven. Geen standaard bedrijventerrein, maar een inspirerend werklandschap in een bijzondere omgeving.
 
In 2014 werd de eerste steen gelegd van het werklandschap Ecomunitypark. Het park bestaat voor 55 procent uit groen en wordt voor 45 procent bebouwd. Het park ligt aan de N381 in Oosterwolde. Het Ecomunitypark wordt volledig duurzaam ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd. Een meetlat voor duurzaamheid is de BREEAM-methodiek van de Dutch Green Building Council. 

Toekenning duurzaamheidcertificaat

Op 16 september 2013 ontving het ECOmunitypark het duurzaamheidcertificaat BREEAM Outstanding. Dit internationaal erkend certificaat is toegekend aan het ECOmunitypark met de hoogst mogelijke waardering:

5 sterren!

Hiermee is dit werklandschap het eerste gebied in Nederland dat deze erkenning mocht ontvangen. Bij dit certificaat gaat het om de brede toepassing van duurzaamheid. Naast ‘technische duurzaamheid’ gaat het ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen, biodiversiteit, materiaalgebruik, educatie & onderwijs en het gebruik van het gebied voor recreatieve doeleinden. Het park is gebaseerd op een duurzaam centraal energiesysteem waarmee het park zelf in haar energiebehoefte voorziet.
Het park is continu in ontwikkeling en er komen dagelijks nieuwe initiatieven bij. Op deze manier kan het Ecomunitypark blijven doorgroeien tot een inspirerend werklandschap in een bijzondere omgeving.
 
Kijk voor meer informatie op www.ecomunitypark.com
 

Bewust terugdringen CO2-uitstoot

Iedere dag vervoeren we onze producten naar en van onze locatie. Ook komen onze medewerkers dagelijks met de auto, op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk. Omdat de MVO-pijlers mens, milieu en winst belangrijk zijn voor ECOstyle, zijn al onze leaseauto’s voorzien van zuinigheidslabel A of B. ECOstyle heeft een actieve projectgroep Duurzaamheid. Deze projectgroep is niet dagelijks maar wel continu bezig met het ontwikkelen van allerlei initiatieven op het gebied van Duurzaamheid.  Van een biologische producten om samen gezonder te eten tot een speciale carpool-week  van alle medewerkers. Maar ook duurzamere kantoormiddelen en verpakkingsmaterialen kunnen op het conto van de projectgroep worden geschreven. Zelfs ons toiletpapier is groen; althans vanuit duurzaamheid groen. 

Optimalisatieprogramma

Een andere verbetering is het optimalisatieprogramma waarbij we onze collega’s met een leaseauto eraan herinneren hoe hun rijgedrag invloed heeft op de CO2-uitstoot. Met tips als: ‘Zorg dat je banden op spanning zijn’ en ‘zorg dat de auto op tijd een onderhoudsbeurt krijgt’, bespaar je veel energie en dus uitstoot van CO2.

Door de maatregelen van afgelopen jaren is de uitstoot van ons leasewagenpark al fors teruggedrongen. Dit resulteerde in de volgende cijfers: in 2009 was de gemiddelde uitstoot 138 gram CO2 per gereden kilometer. In 2010 daalde de gemiddelde uitstoot naar 133 g/km CO2, in 2011 en 2012 zette de daling door naar respectievelijk 126 g/km CO2 en 112 g/km CO2. In 2013 tot slot was de gemiddelde uitstoot nog maar 105 g/km CO2. Dit zijn zeer goede cijfers die duidelijk laten zien dat onze inspanningen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen. Door het rijden in energiezuinige auto’s voort te zetten en collega’s bewust te blijven maken van hun rijstijl, zullen we de uitstoot de komende jaren nog verder terugdringen.

Bewust kiezen door kennisdeling

Kennisdeling is een belangrijke pijler onder onze bedrijfsfilosofie en visie. Het gaat hierbij om objectieve informatie die de klant in de gelegenheid stelt een bewuste keuze te maken voor natuurvriendelijke oplossingen. Onze klantenkring bestrijkt de professionele markt voor de land- en tuinbouw, hoveniers,  tuinaannemers, gemeenten en overheden en de consumentenmarkt via de tuincentra met een uitgekiend assortiment voor bodem, tuin en dier.

De kennisoverdracht wordt bij elke doelgroep op een aansprekende manier opgezet. Variërend van BioSeminars, tweedaagse trainingen, presentaties, workshops, presentaties aan tuindersverenigingen, diverse websites, diepte presentaties over biodiversiteit, presentaties van algemeen directeur Anne Jan Zwart over verantwoord ondernemen en bijeenkomsten en congressen.

Maatschappelijk verantwoorde producten

Als internationaal bedrijf doen we ook zaken met landen waar de regelgeving omtrent inkoop, personeel en veiligheid andere standaarden kent dan in Nederland. Daarom stellen wij speciale eisen aan onze leveranciers. Onze producten bestaan uit milieuvriendelijke, duurzame en onbehandelde grondstoffen. Het moeten bovendien legale grondstoffen zijn, onder andere uit productiebossen. De inzet van kinderarbeid voor onze producten is niet toegestaan. Daarnaast moeten onze actieve, werkzame stoffen altijd in dezelfde vorm vindbaar zijn in de natuur. Deze actieve stoffen moeten volledig biologisch afbreekbaar zijn en de actieve stof moet principieel passen binnen de biologische teeltmethode.

Ook mogen onze producten de ecologische processen niet verstoren maar dienen deze - bij voorkeur - juist te versterken. Het product mag bij de productie of bij het delven geen onaanvaardbare vervuiling veroorzaken. Ook mogen kwetsbare natuurgebieden niet worden aangetast. Het produceren of delven van het product moet met een minimale uitstoot van CO-2 gepaard gaan en mag nooit gebeuren met behulp van kinderarbeid. Het product mag, bij gebruik onder normale omstandigheden, op geen enkele wijze schade toebrengen aan mens, huisdier en milieu. Door onszelf dit toetsingskader op te leggen kan iedere gebruiker van ECOstyle-producten ervan uitgaan dat hij een ecologisch verantwoord en natuurvriendelijk product gebruikt in zijn tuin. Het merk ECOstyle en de organisatie staan immers garant voor een ecologisch verantwoord product.

Fietsen tegen kanker

Ook het goede doel: Alpe ‘d HuZes ontving van ons een donatie, net als ‘ons’ wezendorp in Uganda. Het gaat goed met het dorp en de kinderen, mede dankzij brede ondersteuning vanuit Nederland en de Stichting ‘Chicos de los Andes’ die sportactiviteiten aanbiedt aan kansarme kinderen in het Andes gebergte. U ziet, onze inspanningen reiken ver …

Met elkaar beslissen we welke projecten we steunen en in welke mate. Hiertoe zijn werkgroepen opgericht op het gebied van duurzaamheid om de gestelde doelen te bereiken. Een van de in het oog springende projecten is ‘ECOstyle CO2-neutraal’. We zijn ver gegaan in het inventariseren van onze situatie en het bepalen van de route om zover te komen. Met hulp van een adviesbureau zijn we op weg gegaan. Het gaat niet vanzelf, maar we komen er vast. Wordt vervolgd. Zo werden diverse projecten op het gebied van transport, verpakkingen en energie succesvol afgerond. Er is heel wat bereikt; nu is het tijd de resultaten te delen met de buitenwereld.

Vanuit onze missie doen we veel aan maatschappelijke verantwoordelijkheid: transparant zijn, duurzame producten vermarkten, kennis delen en verspreiden, gezond rendement maken, mensen een leuke baan bieden, innoveren voor onze toekomst, mensen in nood helpen, de omgeving opruimen. Best veel eigenlijk.

Daar kunnen we samen trots op zijn!

Bewust omgaan met printen en papier

In elke organisatie wordt papier gebruikt. Zo ook bij ons. Toch proberen we dit zo veel mogelijk te beperken door enkel het noodzakelijke te printen. En door zo veel mogelijk processen te digitaliseren, bijvoorbeeld het verzenden van facturen. En als we bepaalde documenten moeten printen, dan doen we dit in de Eco-modus. Op deze manier verbruiken we minder inkt bij het printen. Daarnaast staan de printers zo ingesteld dat zij automatisch dubbelzijdig printen.

Wij maken enkel gebruik van Revive-papier: een honderd procent gerecycled product. Hiervan worden onze enveloppen gemaakt en ook ons drukwerk wordt hierop gedrukt. Sinds 2012 is er ook printerpapier van Revive, waar ECOstyle uiteraard op overgegaan is. Tot die tijd gebruikten we BioTop voor ons printwerk. Eveneens een bewuste keuze voor een chloorvrije papiersoort. Wij proberen ook onze partners bewust te maken van deze mogelijkheid om het milieu te sparen door zo min mogelijk te printen. Onder onze mails staat hiertoe een informerende zin.

Turfvrije aarde

Potgrond wordt traditioneel gemaakt van gedroogde turf omdat dat erg goed vocht kan vasthouden. Planten doen het er goed op maar het milieu en het dierenleven, de flora en fauna, betalen een hoge prijs voor het gebruik van potgrond. Turf is veen en veen komt alleen voor in enkele zeer natte gebieden in Europa. Door de zuurstofarme omstandigheden in die gebieden vergaan de planten slechts ten dele en zo ontstaat veen: millimeter voor millimeter groeit de veenlaag. Door het delven of steken van de turf, worden waardevolle natuurgebieden vernietigd.
 
Gelukkig bestaan er goede alternatieven die geen turf bevatten. Ons alternatief zijn onze potgronden. Onze potgronden zijn honderd procent turfvrije en hoogwaardige potgronden die zelfs betere eigenschappen hebben dan turf. Zo hebben onze potgronden een zeer goede vochtvasthoudende capaciteit en krijg je geen vieze handen. Doordat onze potgronden gemaakt worden van gecomposteerde kokosvezels kunnen we met zekerheid stellen, dat kwetsbare veengebieden worden ontzien. 

Van nature bewust

Van nature bewust … Dat zijn we, bij ECOstyle. En dat mag best gezegd worden. Het is dan ook onze nieuwe pay-off zoals die aan ons - eveneens nieuwe - logo is verbonden. Waar we sinds 1993 schreven ‘Laat de natuur het werk doen’ schrijven we nu ‘Van nature bewust’. De natuur staat onveranderd centraal bij alles wat we doen bij ECOstyle. Maar we gaan veel verder. Bij het duurzaam ondernemen heeft ECOstyle permanent veel aandacht voor de zogenaamde vier M’s: Mens, Milieu, Maatschappij en Meerwaarde. Dat zit in ons DNA en vormt een natuurlijk bewustzijn. Een passender pay-off konden we ons dan ook niet voorstellen. Al sinds het oprichtingsjaar 1967 zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de vier M’s. Wij zijn bijzonder ingenomen met het vernieuwde logo en de pay-off. Herkent u ons daarin niet nóg beter? Hebben we het over ECOstyle, dan hebben we het over duurzaamheid. Bij alle dingen die we op dat gebied doen, zijn we misschien wel eens te bescheiden geweest in onze communicatie hierover. Dat is ook typisch ECOstyle, denk ik. Nuchtere Friese ingetogenheid. Toch is het belangrijk u helder te presenteren wat ECOstyle allemaal heeft ondernomen, onderneemt en van plan is te ondernemen op duurzaamheidsgebied. Mens, Milieu, Maatschappij en Meerwaarde staan centraal in onze ondernemingsmissie. Waarmee de permanente focus is gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor innovatie en kennisoverdracht, eveneens twee belangrijke pijlers onder het duurzame ECOstyle-huis.

Voor elkaar en met elkaar

Het betrekken van onze omgeving bij onze activiteiten is een van onze uitgangspunten. Zo sponsoren wij lokale en regionale activiteiten en evenementen rondom Appelscha en Oosterwolde, waarbij wij onze maatschappelijke verantwoordelijkhheid nemen als werkgever. We ondersteunen talrijke lokale evenementen, stichtingen, verenigingen en organisaties. Veel van deze initiatieven hebben meer bereikt door deze hulp zoals; KWF, de lokale EHBO-vereniging, de toneelvereniging, het volleybaltoernooi, Amsterdamse Kindertuinen, de dorpskrant, sportevenementen, sportclubs, lokale kerstmarkt en Fietsvierdaagse Appelscha.

Partner van MVO Nederland

MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Samen veranderen’ is het motto. Uiteraard is ECOstyle partner van MVO Nederland. Anne Jan Zwart, Algemeen Directeur, zit in de bestuursraad van MVO Nederland.

Duurzaam ondernemen in praktijk

Duurzaam ondernemen is meer dan afval scheiden en zuinig met energie omgaan. Het houdt ook in dat wij, als bedrijf, continu zoeken naar nog betere en slimmere oplossingen voor de dingen die we doen.

Van het maken van strategische keuzes tot praktische, dagelijkse beslissingen over bijvoorbeeld de keuze van papier tot zo milieuvriendelijk mogelijke verpakkingen. Iedereen binnen ECOstyle draagt zijn of haar steentje bij. Als een rode draad loopt de wil om duurzaam te ondernemen door onze organisatie. Zuinig omgaan met de aarde is hierbij het uitgangspunt. De optimale balans vinden tussen economie en ecologie en dit uitdragen en nastreven is hierbij belangrijk. Veel collega’s binnen de ECOstyle Groep treden op als adviseur voor (lokale) overheden om te praten en te adviseren over milieuproblematiek, ecologisch tuinieren en vooral duurzaam ondernemen. Op deze manier delen we onze kennis en dragen deze uit.

ECOstyle & De Normaalste Zaak

ECOstyle is partner van De Normaalste Zaak. Dit netwerk van MKB-ondernemers en grotere werkgevers vinden het ‘de normaalste zaak’ dat iedereen een kans krijgt om naar eigen vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie over dit initiatief op: www.denormaalstezaak.nl

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, MVI, willen een impuls geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door zelf op een maatschappelijk verantwoorde manier in te kopen. En zo - naast economische criteria - ook het milieu en sociale criteria als vanzelfsprekend mee te wegen in de keuze voor bepaalde producten en/of diensten. Met dit manifest maken de ondertekenaars zichtbaar dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook als het gaat om inkoop.
 
ECOstyle hanteert een strikt inkoopbeleid met betrekking tot producten en grondstoffen. Zo moeten onze actieve, werkzame stoffen altijd in dezelfde vorm vindbaar zijn in de natuur. De actieve stoffen moeten volledig biologisch afbreekbaar zijn en de actieve stof moet principieel passen binnen de biologische teeltmethode.

Onze producten moeten voldoen aan de eis dat ze geen ecologische processen verstoren en deze bij voorkeur altijd versterken. Het product mag bij de productie of bij het delven geen onaanvaardbare vervuiling veroorzaken. Ook mogen kwetsbare natuurgebieden niet worden aangetast. Het produceren of delven van het product moet met een zo laag mogelijke uitstoot van CO2 plaatsvinden en mag nooit gebeuren door inzet van kinderarbeid. Het product mag, bij gebruik onder normale omstandigheden, op geen enkele wijze schade toebrengen aan mens, huisdier en milieu. Door onszelf deze toetsingskaders op te leggen kan iedere gebruiker van een ECOstyle-product ervan uitgaan, dan hij een ecologisch verantwoord en milieuvriendelijk product gebruikt. Het merk ECOstyle en de organisatie staan garant voor een ecologisch verantwoord product.

ECOstyle ondertekent Manifest MVI

Op 20 september 2012 ondertekende ECOstyle samen met een groot aantal andere ondernemers, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen. Dit houdt in, dat wij ons inzetten voor een duurzame en verantwoorde inkoop van producten en diensten. Zo houden we rekening met het milieu en diverse sociale aspecten.

Deelname aan dit mooie project heeft nog een drietal andere doelstellingen:
• De markt voor duurzame producten en diensten ondersteunen door maatschappelijk verantwoorde inkoop.
• Bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• ECOstyle geeft hiermee het goede voorbeeld aan andere organisaties/bedrijven.

Bewust omgaan met energie

Energie is niet onuitputtelijk en het verbruik van energie heeft invloed op het klimaat. Bewust omgaan met energie is dan ook belangrijk. Dit begrijpen we bij ECOstyle en daarom zijn we in onze nieuwe huisvestiging op het Ecomunitypark meer dan zelfvoorzienend qua energie met aardwarmte en zonnepanelen.

Research & Development

Er gaat vaak een lange weg van onderzoek en uitproberen vooraf aan de lancering van een nieuw product. Ook kleine verbeteringen in producten zijn vaak het resultaat van het doorontwikkelen en het verfijnen van bestaande processen. Research en Development (R&D) is de ruggengraat van die verbeteringen. Sinds 1967 heeft ECOstyle een eigen afdeling R&D die continu op zoek is naar de meest duurzame oplossingen. Zij zorgen ervoor dat alleen biologisch afbreekbare ingrediënten worden gebruikt die van nature in het milieu voorkomen.

Onze leveranciers

Ook onze leveranciers spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze grootste leverancier is actief op het gebied van het hergebruik van regenwater, ISO-certificering, CO2-monitoring, isolatie en alternatieve energiebronnen. Zij brengen maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk door natuurlijke en milieuvriendelijke producten te (half)fabriceren. Bovendien verbeteren zij dit proces en belasten zo het milieu nog minder. Daardoor passen deze leveranciers goed bij ECOstyle.

Onze leasemaatschappij

Naast de milieuvriendelijkheid van onze leaseauto’s kijken we ook kritisch naar de leasemaatschappij. De reden voor onze vaste leasemaatschappij Friesland Lease is hun maatschappelijke betrokkenheid en hun inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo beloont Friesland Lease haar zuinigst rijdende leaserijder bijvoorbeeld met de Dikke Zunigerd Award. Deze onderscheiding stimuleert leaserijders energie besparend rijgedrag te ontwikkelen. Friesland Lease toont hiermee haar betrokkenheid door met ons mee te denken over kostenbesparing. Friesland Lease geeft daarnaast ook duurzaam advies en met hun beleid sturen ze op lage CO2-uitstoot en zoeken ze naar alternatieven voor de invulling van mobiliteit.

Greendeal

ECOstyle participeert in de Greendeal Biodiversiteit oftewel: Community of practice biodiversiteit. Ook heeft ECOstyle uit handen van minister Verhagen het Greendeal-keurmerk ontvangen voor het energieconcept voor het ECOmunitypark.

Prestatieladder socialer ondernemen

TNO is een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt in de kennisketen tussen de wetenschap enerzijds en bedrijven en organisaties anderzijds. ECOstyle ontwikkelde samen met TNO en in nauwe samenwerking met werkgevers en SW-bedrijven uit verschillende sectoren de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld.

Dit is een praktisch en objectief meetinstrument en een stimulans voor grote en kleine organisaties die socialer (willen) ondernemen. Het instrument maakt de bijdrage van werkgevers aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie concreet en aantoonbaar. De PSO is gebruiksvriendelijk en ontwikkeld met - en getest in - grote en kleine organisaties in diverse sectoren. 

Innovatie

Bij innovatie denk je aan nieuwe ideeën. Een geniale vernieuwing van producten, diensten of processen. Innovatie kan leiden tot een hogere productiviteit in het bedrijf. Maar innovatie gaat over meer dan technische vernieuwing. Innovatie kan ook bedrijfsstructuren of een sociale structuur veranderen. Duurzaamheid is hierbij de sleutel. Door iedereen in onze organisatie mee te laten denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt het draagvlak verder verbreed en wordt het werken op de MVO-manier telkens verder doorgevoerd in de organisatie. Innoveren, vernieuwen en verbeteren kan immers op allerlei vlakken.

Human Resource Management

MVO staat gelukkig al een aantal jaar volop in de schijnwerpers. En dat is goed nieuws! Want onze aardbol is krachtig maar er zijn grenzen dus is duurzaam ondernemen belangrijker dan ooit. Wanneer we ons verdiepen in de rol van HRM in een MVO-beleid komen we snel uit bij de P van People. Hoe kunnen we personeel vinden, werven, verbeteren en vasthouden? Het personeel is immers het belangrijkste kapitaal van de organisatie, daarom moet een ondernemer duurzaam met ze omgaan. Wanneer we vacatures hebben voor functies, zoals werkzaamheden in het magazijn of de schoonmaak, worden deze uitgezet bij het UWV en bij de gemeente. Op deze manier wordt gekeken of de nieuwe werknemer iemand kan zijn die graag wil herintreden of graag zijn afstand tot de arbeidsmarkt wil verkleinen. Ook bieden we diverse stages aan. Elk jaar lopen diverse stagiair(e)s van verschillende opleidingen met ons mee. Van een snuffelstage van de middelbare school tot afstuderende HBO-ers.

Sociale werkplaats

We besteden onze inpak- en ompakwerkzaamheden regelmatig uit bij een lokale, sociale arbeidsvoorziening. Deze organisatie(s) geven mensen, die door weinig opleiding en werkervaring moeilijk aansluiten op de arbeidsmarkt, stageplaatsen en begeleid werk. Door hier werkzaamheden uit te besteden ontstaat er een prachtige situatie, waarbij mensen werkervaring opdoen en wij onze ompakbehoefte lokaal kunnen vervullen.
 

Zoekveld