U bent hier

Ultima

Ultima

Ecologisch verantwoorde bestrijding van onkruid, mos en algen.
Ecologisch verantwoord
Geen schadelijke residuen
Pakt blad en wortel aan en voorkomt hergroei
Ook toepasbaar onder bomen, struiken en planten
Geen DOB certificering nodig
Gebruiksverbod op verhardingen

Het besluit dat voorziet in een gebruiksverbod op middelen buiten de landbouw is gepubliceerd. Vanaf 31 maart mag de professionele gebruiker geen gewasbeschermingsmiddelen meer toepassen op een verhard oppervlak. Er is ook een regeling met uitzonderingen opgesteld. Zo mag Ultima nog wel gebruikt worden in de open teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

 

Het is verschrikkelijk hoeveel onkruid verdelgd moet worden om mooie bloemen te kweken.

Ultima-Professioneel, de mogelijkheden

Vanwege alle onduidelijkheden rondom het verbod van het gebruik van middelen op verhardingen hebben wij een overzicht gemaakt van waar u Ultima nog wel voor mag gebruiken.

 

Ultima-Professioneel mag wel op:

1) Op onverhard terrein, bijvoorbeeld zandpaden.
2) Tijdelijk onbeteelde terreinen, zoals bermen en braakliggende stukken land.

 

De uitzonderingen voor verhard terrein:
1) locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;
2) start-, landings- en taxibanen van vliegvelden;
3) spoor-, metro en trambanen, zowel het ballastbed als de inspectie- of schouwpaden;
4) locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.

 

En:

 

1) Sportvelden, inclusief het terrein daaromheen die voor het beoefenen van de sport nodig zijn;
2) Recreatieterreinen, zoals bungelowparken, campingterreinen en jachthavens.

 

Ook de bestrijding van de verschillende soorten Duizendknoop en Ambrosia behoort tot de uitzonderingsmogelijkheden.

 

Ultima-Particulier wat mag wel:
Een hovenier mag het particuliere product toepassen:
1) In de borders tussen de beplanting van een particuliere tuin.
2) Onverharde terreinen in de particuliere tuin.

Let op: Alleen de particulier mag Ultima ook op de verhardingen gebruiken!

 

Daarnaast is Ultima-Professioneel nog toegestaan in de open teelt van:
Bloemisterijgewassen
Boomkwekerijgewassen
Vaste planten

Ultima, betaalbaar en duurzaam onkruid bestrijden

Ultima is het ecologisch verantwoorde alternatief voor de bestrijding van onkruid, mos en algen. Het middel wordt met name toegepast op verhardingen, maar heeft ook een toelating in de onbedekte teelt van o.a. vaste planten en boomkwekerijgewassen.

Omdat Ultima biologisch afbreekbaar is, gelden geen beperkingen voor gebruik rondom rioolputten of langs open water. Zorg er wel voor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Ultima pakt niet alleen het blad aan, maar voorkomt ook hergroei van de plant. Juist de aanpak van de hergroei is essentieel om (kosten)bewust onkruid te kunnen beheren.

Productspecificaties

Toepassing:
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van:
- een rugspuit met beschermkap, of
- een motor aangedreven spuit met spuitlans uitgerust met een
enkele spuitdop en afschermkap, of
- met machinale sensorgestuurde spuittechnieken.

Omdat Ultima een contactmiddel is, dienen alle delen van de plant tot druipens toe nat gespoten te worden. Toepassen bij droog weer (minimaal 24 uur droog), op droog gewas en een minimale temperatuur van 10˚C. Dauwvorming op het gewas zorgt voor een verminderde werking.

Toepassingsgebieden:
1. Onverharde terreinen
2. Tijdelijk onbeteeld land
3. Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
4. Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)
5. Vaste planten (onbedekte teelt)

Formulering:
SL (oplosbaar concentraat)

Verpakking:
20 liter cans

Werkzame stof:
Pelargonzuur & maleïne hydrazide

Gehalte:
186,7 g/L pelargonzuur en 30 g/L maleïne hydrazide

Toelatingsnummer:
13469 N

Dosering:
1,6 liter Ultima per 10 liter water
Maximale dosering per toepassing is 1,6 liter per 100 m2
Bij sensorgestuurde pleksgewijze toepassing is het verbruik,afhankelijk van de onkruidbezetting, ongeveer 8-16 liter per hectare per toepassing
Ultima mag maximaal 2 keer per jaar toegepast worden met een minimum interval van 30 dagen tussen de toepassingen.

Gebruiksaanwijzing

Pelargonzuur en Maleïne Hydrazide:
Er zijn meer dan genoeg redenen om Ultima te gebruiken. Omdat zowel het Pelargonzuur als de Maleïne Hydrazide snel en volledig afbreken, is de milieubelasting laag. Er zijn geen bijzondere of beperkende maatregelen nodig om bijen en andere nuttige insecten te beschermen. Daarnaast is het een goedkoop en duurzaam alternatief voor andere onkruidbestrijdingsmethoden.

Gebruiksaanwijzing: 
• De beste werking bij droog en zonnig weer 
• Minimale temperatuur 10˚C 
• Alle plantdelen dienen tot druipens toe nat gespoten te worden 
• Niet toepassen op natte onkruiden 
• Beste resultaten op (jonge) onkruiden van  maximaal 10 cm hoogte

Werking: 
Ultima is een niet selectief contactmiddel. De werkzame stof pelargonzuur is een vetzuur. Door contact met vetzuren beschadigen membranen van plantencellen waardoor de inhoud naar buiten lekt en de plant uitdroogt. De werkzame stof maleïne hydrazide (MH) is een kiemremmer. MH wordt opgenomen door de bladeren, eenmaal in de cel remt de celdeling. De celstrekking wordt echter niet geremd door MH. Dus eenmaal gekiemde cellen die zich onder de grond bevinden of cellen die niet geraakt zijn omdat de plantstructuur dat niet toelaat (opgerold blad zoals bij gras), worden niet bestreden. Bij sommige onkruiden, zoals zevenblad of straatgras, is daarom een 2e behandeling nodig. 

Ultima in de praktijk

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie.

Vraag en antwoord

Zoekveld