U bent hier

Raptol

Raptol

Breedwerkend insecticide
Volledig plantaardige insecticide
Snelle directe werking tegen o.a. spint, trips, wol-, dop en schildluis
Geen residu
Zeer effectief tegen volwassen insecten, larven en eieren

Verlenging toelating Raptol

De huidige toelating voor Raptol loopt tot 1 juli 2019. Reden hiervoor is dat de natuurlijke stof pyrethrum eerst dient te worden hergeregistreerd in Europa. In afwachting van deze herregistratie verwachten wij vóór 1 juli 2019 een tijdelijke opschorting. U kunt Raptol dus na 1 juli 2019 gewoon blijven gebruiken.

Effectief en duurzaam insecten bestrijden kan met Raptol.

Bekijk in de animatie hiernaast hoe dit het beste kan.

Meer weten over het bestrijden van insecten?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Effectief en duurzaam insecten bestrijden met Raptol

Raptol is een insecticide op basis van natuurlijk pyrethrum. Het is goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden insecten, zoals spint, trips, wol-, schild- en dopluis. De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol,schild of dop) van de insecten weker, waardoor er meer pyrethrum binnendringt. In het lichaam van het insect wordt het zenuwstelsel aangetast en sterft het insect.

Raptol® is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt. Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking.

Uitzondering voor koolzaadolie voor berekening van de actieve stofnorm

Met On the way to PlanetProof (voorheen Milieukeur) streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Een ambitie waar ook ECOstyle Professional graag haar steentje aan bij draagt. Onderdeel van het On the way to PlanetProof-keurmerk is een maximale actieve stofnorm; de maximale hoeveelheid actieve stof (in kg/ha/jaar) die tijdens een teelt mag worden gebruikt.

Bij de inzet van Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO’s) worden vaak grotere hoeveelheden middel gebruikt in vergelijking tot het gebruik van reguliere gewasbeschermingsmiddelen. Omdat hierdoor de maximale actieve stofnorm eerder zou kunnen worden bereikt, zou dit het gebruik van GNO’s binnen het On the way to PlanetProof-keurmerk kunnen remmen.

Dit bleek het geval bij bijvoorbeeld het natuurlijke insecticide [Raptol]. Omdat Raptol naast 4,59 g/l natuur-pyrethrum ook 825,3 g/l koolzaadolie bevat, bleek het in de praktijk lastig om bij het gebruik van Raptol onder de actieve stofnorm van het keurmerk te blijven. In overleg met On the way to PlanetProof is daarom door hun besloten om per direct het gebruik van plantaardige olie, waaronder de koolzaadolie in Raptol, uit te zonderen voor de berekening van de actieve stofnorm. Het natuurlijk-pyrethrum dient nog wel mee te worden genomen in de berekening van de actieve stof norm.

Productspecificaties

Toepassing:

Insecten- en spintbestrijdingsmiddel met een toelating in de teelt van:

1. Bloemisterijgewassen

2. Boomkwekerijgewassen

3. Vaste planten

Werkzame stof:

Natuurlijk pyrethrum 4,59 gram/liter

Koolzaadolie 825,3 gram/liter

Toelatingsnummer:

13230

Verpakking:

10 liter

Dosering:  

Plaag                                Adviesdosering
Bladluis    0,5%
Rups   0,5%
Kever     0,5%
Trips   1,0%
Spintmijt   1,0%
Witte vlieg   1,5%
Wolluis  2,0%
Dopluis   2,0%
Schildluis   2,0%

 

Werking:
De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol, schild of dop) van diverse insecten weker, waardoor er meer natuurlijk pyrethrum binnendringt. Het natuurlijke pyrethrum komt hierdoor gemakkelijker in de huidopeningen van het te bestrijden insect terecht. In het lichaam van het insect wordt het zenuwstelsel aangetast en sterft het insect. Daarnaast kent koolzaadolie een goede werking op de eitjes van het insect. Dit is met name van belang bij de bestrijding van spintmijt, witte vlieg, wolluis en trips. Ook beïnvloedt koolzaadolie het ademhalingsorgaan van volwassen insecten negatief. Raptol is met name goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden insecten, zoals spint, trips, wol-, schild- en dopluis.

Gebruik:
Raptol® is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt.
Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking.
Aanbevolen wordt Raptol® toe te dienen in de avonduren of in de vroege ochtend.

Bijzonderheden:
Raptol wordt over het algemeen goed verdragen, echter door de grote diversiteit aan gewassen wordt een proefbespuiting aanbevolen.

De nawerking van Raptol is 24 uur. Na 24 uur kunt u uw nuttige insecten weer veilig uitzetten. 

Proefresultaten - Trips in chrysant

In mei/juni 2016 hebben wij een uitgebreide proef met Raptol ter bestrijding van trips in chrysant uit laten voeren bij bij De Bredelaar te Elst.

Proefopzet en resultaten
De werking van 0,5% en 1,0% Raptol wordt vergeleken ten opzichte van een chemische referent (0,05% Vertimec Gold + 0,04% Actara). Bij alle behandelingen is 0,1% Attracker toegevoegd. Na 2 behandelingen blijkt dat de werking van 0,5% en 1,0% Raptol op de larve van trips vergelijkbaar is aan die van de chemische referent. Beide Raptol behandelingen bleken bovendien beduidend effectiever op de adulten.

Gewasveiligheid
Raptol bevat naast natuurlijk pyrethrum ook raapzaadolie. Na 2 behandelingen Raptol + Attracker is er geen sprake van een zichtbaar residu op het blad. Ook blijkt Raptol bijzonder veilig voor chrysant. Daarnaast is ook de combinatie van Raptol met een uitvloeier op oliebasis (resultaten hier niet getoond) en Raptol in combinatie met NeemAzal T/S getest. Ook deze combinaties bleken beide veilig voor het gewas.

proef_res_14_daa_-_adulten.png

proef_res_14_daa_-_larven.png

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzing.

Raptol staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt. 

Vraag en antwoord

Zoekveld

Ook interessant