U bent hier

Insect-Off

Insect-Off

Ter bestrijding van bladluis, witte vlieg, spint, trips en cicaden
Geen MRL
Geen resistentie
Goed afwisselmiddel
Beperkt nadelig effect op nuttige insecten, geen nawerking
Vragen over insectenbestrijding?

Wilt u meer informatie over Insect-Off of over insectenbestrijding in het algemeen? Neem dan gerust contact op met onze technische product specialist Rogier Doornbos. Hij staat u graag te woord.
e-mail: r.doornbos@ecostyle.nl 
mobiel: 06 - 46 817 342

Productspecificaties

Werkzame stof: Kalizouten van organische vetzuren (515 gram/liter)
Insect-Off bestaat uit 3 verschillende vetzuren afkomstig van raapzaadolie, gehydrolyseerd met kaliumhydroxide.

Conform de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) is kaliumzout van vetzuur bestemd voor de bestrijding van insecten.

Werking: De werkzame stof van Insect-Off beschadigt de celstructuur van “soft body” insecten, waardoor deze uitdrogen. Ook worden de luchtwegen (trachea) beschadigd wat de ademhaling bemoeilijkt. Zolang de spuitoplossing nat is, blijft de insecticide werking van Insect-Off actief. Insect-Off doodt plaaginsecten snel. De dode insecten kunnen tijdelijk aan de bladeren blijven plakken. Zodra de insecten volledig uitgedroogd zijn vallen ze van de bladeren af.

Gebruiksaanwijzing: Insect-Off is een contactinsecticide zonder systemische werking. De te bestrijden insecten dienen goed geraakt te worden. Zorg dat er voldoende spuitvloeistof wordt gebruikt. Voor een succesvolle toepassing dient de gehele plant (ook de onderkant van het blad) tot druipens toe te worden bespoten. Bespuiting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen. Het gebruik van laag volume technieken wordt afgeraden gezien de beperkte hoeveelheid spuitvloeistof. Het wordt afgeraden Insect-Off te mengen met fungiciden.

Toepassingsmoment: Bij voorkeur ‘s ochtends vroeg of aan het einde van de middag/begin van de avond toepassen. Hoe langer het bladoppervlak na een bespuiting met Insect-Off vochtig blijft, hoe beter de werking van het middel.

Algemene dosering: Bij aantasting 1-2% dosering spuiten (1-2L Insect-Off op 100L water). Bij voorkeur zacht water gebruiken voor een optimaal effect (bijvoorbeeld leiding- of regenwater).

Specifieke dosering & toepassingsmoment

Witte vlieg: Insect-Off is effectief tegen adulten en het oudere larvale stadium (L3) van de witte vlieg. Om de jonge larven (L1 & L2) te bestrijden dient de bespuiting met een interval van 5-7 dagen herhaald te worden. Toepassing in de vroege ochtenduren is het meest effectief omdat de adulten dan nog roerloos op de bladeren zitten.

Spint: Insect-Off is effectief tegen larven, nimfen en adulten van spint. Er is geen werking tegen eieren, daarom dient er een 2e toepassing uitgevoerd te worden na 5-7 dagen.

Melig appelluis: Het is belangrijk om de 1e behandeling vroeg in het seizoen uit te voeren voordat het blad gaat oprollen door de melige appelluis. Opgerolde bladeren zitten een effectieve bestrijding in de weg. De 1e behandeling toepassen bij vorming van de rode knop tot aan de bloei (wanneer de wijfjes van de melige bladluis uit de eieren komen). De 2e behandeling na de bloei.

Nuttige insecten: Insect-Off kan uitstekend gecombineerd worden met de inzet van nuttige insecten. Gebruik Insect-Off een paar uur voor de uitzetting van nuttige insecten, zodra de spuitvloeistof opgedroogd is heeft het geen nadelige gevolgen meer op de uit te zetten nuttige insecten. Ook kan Insect-Off toegepast worden in combinatie met nuttige insecten wanneer er uitsluitend plaatselijk haarden bestreden worden.

Gewasgevoeligheid: Insect-Off wordt door planten over het algemeen goed verdragen, echter bij een hoge UV is er kans op schade aanwezig. Afgeraden wordt zojuist opgepotte planten en vers gestoken stekken te behandelen met Insect-Off. Voer bij voorkeur eerst een proefbespuiting uit.

Siergewassen: Cyclamen, viooltjes, klimop, fuchsia’s, pantoffelplanten, kerststerren, varens, dracaena en zonnebloemen kunnen gevoelig zijn voor behandeling met Insect-Off. Bij kas rozen kunnen er bij herkieming en een beperkte hoeveelheid licht beschadigingen optreden na een behandeling met Insect-Off. Insect-Off bij voorkeur niet toepassen op bloeiende gewassen.

Fruitteelt: Bij bespuitingen tijdens de bloei kan Insect-Off een licht dunnend effect hebben. Gevoelige appelrassen kunnen bij een behandeling tijdens of kort na de bloei verkurking laten zien. In soorten zoals Braeburn, Gala en Kanzi kan onder bepaalde omstandigheden blad verbranding optreden door een bespuiting met Insect-Off. Sommige pruimenrassen (zoals Ersinger) kunnen hun typische blauwe kleur verliezen.

Groenten: Insect-Off wordt over het algemeen goed verdragen door groentegewassen. Gezien de grote diversiteit aan planten wordt altijd een proefbespuiting geadviseerd!

Proefresultaten

proefresultaten_insect-off.jpg

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzing.

Insect-Off staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt. 

Vraag en antwoord

Zoekveld

Ook interessant