U bent hier

Slakkenbestrijding

Jaarrond slakken bestrijden met Sluxx HP
De ideale omstandigheden voor slakken

Slakken zijn het meest actief onder koele, vochtige omstandigheden (15 - 20 °C). De gevlekte akkerslak vreet zelfs al bij een temperatuur van 0,8 °C. Meer over slakken en hoe deze te bestrijden in onze folder.

Opbouw slakkenpopulatie

 • Slakken zijn hermafrodiet, dus zowel mannelijk als vrouwelijk
 • Uit 1 paring worden 600-1000 eieren gelegd
 • Slakken eieren komen na 2 - 3 weken uit
 • Er zijn minimaal 2 generaties slakken per jaar
 • In het voorjaar geboren slakken leggen na 2 - 4 maanden zelf eieren
 • Jonge slakken beginnen direct met vreten

Schade door slakken

 • Slakken vreten zowel boven- als ondergrondse plantendelen
 • Ze vreten 40 - 50 % van hun eigen gewicht per dag
 • Schade is niet altijd direct zichtbaar
 • Schade varieert van schade aan het bladoppervlak tot het wegvreten van zaden, kiemplanten en knollen
 • Door vraatschade ontstaan ingangen voor schimmels, bacteriën en virussen
 • Vooral bladrijke gewassen zijn in trek
 • Gewassen waar flinke schade door slakken kan optreden zijn onder andere: granen, graszaad, koolzaad, (spruit-)kool, aardbeien, sla en diverse siergewassen.

 

Slakken bestrijden met Sluxx HP

Geïntegreerde slakkenbestrijding

Het bestrijden van slakken blijft lastig en een enkele aanpak werkt maar zelden optimaal. Naast de inzet van slakkenkorrels kunnen er ook een aantal teelttechnische maatregelen genomen worden om de opbouw van een slakkenpopulatie te remmen. Hierbij moeten we met name denken aan het beperken van het aantal schuilplaatsen en voedselaanbod.

Grondbewerkingen zorgen voor een fijnere structuur van de grond en hiermee beperken we de hoeveelheid schuilplaatsen en plaatsen waar de slakken hun eieren kunnen leggen. Het voedselaanbod kan beperkt worden door het perceel en de akkerranden zo veel mogelijk onkruidvrij te houden en vorstgevoelige groenbemesters in te zetten.

Vraag en antwoord

Zoekveld