U bent hier

Insectenbestrijding

Op natuurlijke manier plagen bestrijden

Insectenplagen worden vaak op verschillende manieren bestreden, maar blijven een terugkerend problemen. Veel insecten gedijen namelijk goed in kassen omdat de leefomstandigheden vaak optimaal zijn. Het klimaat, de temperatuur en de luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de schadelijke insecten zich razendsnel voort kunnen planten.

Ondanks het inzetten van natuurlijke vijanden, blijft het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen vaak noodzakelijk. Omdat het gebruik van chemische middelen steeds meer aan banden wordt gelegd, wordt het inzetten van alternatieven zoals natuurlijke middelen steeds belangrijker.

Natuurlijke vijanden

Meer en meer worden er bij de bestrijding van insecten natuurlijke vijanden ingezet. Te denken valt aan predatoren, zoals roofmijten, roofwantsen en roofkevers. Zij prikken de schadelijke insecten aan en zuigen deze leeg en eten ze op. 

Sluipwespen zijn parasieten die hun eitjes leggen in de larven van de bladluizen of wittevlieg. Deze larven eten hun gastheer vervolgens van binnenuit op. Zo kunnen natuurlijke vijanden een duidelijk plaats hebben in de geïntegreerde gewasbescherming en een goede aanvulling bij de bestrijding van insectenplagen.

Schadelijke insecten

Schadelijke insecten

In de Nederlandse land- en tuinbouw zijn er diverse (soorten) insecten die schade aanrichten aan de gewassen. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende insecten en hoe deze te herkennen zijn.

Spint

Spint is in veel gewassen een plaag. Net als veel andere insecten kunnen zij zich razendsnel voortplanten en zo veel schade aanrichten. Onder glas is de Tetranychus urticae de grootste boosdoener, terwijl in de buitenteelten ook andere Tetranychus-soorten veel schade veroorzaken.

Volwassen mijten zijn 0,5 mm groot. Ze zijn lichtgeel tot donkergroen en soms rood met twee donkere vlekken aan de zijkant. In een seizoen kunnen er wel 6 tot 8 generaties. Bij 20 °C duurt de totale cyclus van ei tot volwassen spintmijt ongeveer 17 dagen. Bij 12 graden of lager staat de ontwikkeling stil.

Beeld:

 • Spintmijten zuigen aan de onderkant van de bladeren. Hierdoor onstaan gele vlekjes op het blad, wat in een later stadium kan leiden tot geheel gele bladeren. De groei en productie lopen hierdoor terug en uiteindelijk kan zelfs de hele plant hierdoor doodgaan.
 • De nimfen en adulten produceren daarnaast ook spinsel. Bij grote aantallen kunnen de planten hierdoor volledig bedekt zijn met webben vol met spintmijten.
Witte vlieg

De witte vlieg is een soort plantenluis die in veel teelten voorkomt. Volwassen dieren zijn ongeveer 1-2 mm lang en zijn geel van kleur. Hun 4 relatief grote wasachtige vleugels hebben een spanwijdte van ongeveer 5 mm. Witte vlieg is een gevreesde plaag omdat het resistent is tegen veel gewasbeschermingsmiddelen. Een effectieve manier om witte vlieg te bestrijden is de inzet van sluipwespen.

Beeld:

 • Larven scheiden veel honingdauw uit. Hierop groeien vervolgens donkere roetdauwschimmels.
 • De larven produceren grote hoeveelheden was op en rondom hun rugoppervlak. Waardoor het gewas vervuilt en de productie vermindert.
 • Volwassen witte vliegen en de larven zuigen vloeistoffen uit de plant waardoor de processen in de plant worden beïnvloed. Hierdoor onstaat  en groeivermindering kan optreden.
 • Witte vliegen brengen ook ziekteverwekkers over.
Trips

Tripsen zijn kleine gevleugelde insecten die in veel gewassen veel schade veroorzaken. Door over het blad te schrapen zuigen ze de sappen uit de planten. Hierdoor onstaan zilvergrijze vlekjes op de bladeren. Door het zuigen aan de bladeren kan de plant geremd worden in zijn groei en onstaat er ook cosmetische schade. De uitwerpselen van de trips zijn zichtbaar kleine zwarte puntjes op het blad.

Beeld:

 • Door over het blad te schrapen, beschadigt de trips de cellen van het oppervlakteweefsel  en zuigt deze vervolgens leeg. Bij een ernstige aantasting kunnen de bladeren zelfs verdrogen.
 • Sommige trips brengen ook virussen over.
Bladluis

Bladluizen richten in de land- en tuinbouw veel schade aan. Dit komt door hun enorme voorplantingsvermogen, maar ook doordat de resistentie tegen bestrijdingsmiddelen steeds meer toeneemt.

In kassen zijn de bladluizen altijd levendbarende vrouwtjes. De jonge luizen worden geboren  en storten zich meteen op de opname van plantensappen. Bij grote hoeveelheden bladluizen en onder ongunstige omstandigheden ontstaan gevleugelde vormen die zich snel verder kunnen verspreiden.

Beeld:

 • Bladluizen onttrekken voedingsstoffen aan de plant.
 • Geremde groei en krullende bladeren, eventueel met gele vlekken.
 • Bladluizen scheiden honingdauw af. Hierop groeien donkere roetdauwschimmels die het gewas vervuilen. Dit vermindert de fotosynthese van de bladeren, waardoor de productie vermindert.
 • Schimmels en andere pathogenen kunnen door bladluizen overgebracht worden.
Wolluis

Wolluizen zijn te vinden in verschillende gewassen. De vrouwtjes voeden zich met plantensappen en kunnen op alle delen van de plant aangetroffen worden. De meeste wolluizen leggen hun eieren in een wasachtige afscheiding en in een kas kunnen er wel 8 generaties per jaar voorkomen.

Beeld:

 • De nimfen en vrouwtjes zuigen plantensap op. De groei vermindert en er ontstaat misvorming en/of vergeling van het blad.
 • De aantasting van wolluis kan vermindering van de productie en cosmetische schade veroorzaken. Als er bloemen of vruchten aanwezig zijn, vallen deze vaak af.
 • Wolluizen scheiden honingdauw af. Hierop gaan donkere roetdauwschimmels groeien, die samen met de witte wasachtige afscheiding van de wolluizen de plant vervuilen.
Rupsen en motvlinders

In bijna elk tuinbouwgewas komen wel rupsen voor. De rupsen die in de kas de meeste schade veroorzaken zijn van de nachtvlinders/motten. De rupsen vreten aan bladeren, jonge scheuten, vruchten en bloemen. Hierdoor wordt de plant aangetast en gaat de productie achteruit. Vaak is het alleen cosmetische schade.

Vlinders ondergaan vier ontwikkelingsstadia, namelijk ei, rups, pop en vlinder. De eieren worden vaak in groepjes op het blad of op kasmateriaal afgezet. De larve van een vlinder is een rups met een goed ontwikkelde kop met stevige kaken. Rupsen eten bijna ononderbroken, behalve wanneer ze vervellen.

Beeld:

 • De kleinste rupsen schaven het bladoppervlak aan de onderkant van het blad weg. Zodra de rupsen groter worden, gaan ze zich meer over de plant verspreiden en vreten zij eerst kleine en later steeds grotere gaten in het blad.
 • De grote hoeveelheid uitwerpselen van de rupsen vervuilen het gewas.

 

Raptol

Raptol is een natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen de belangrijkste insecten in de land- en tuinbouw. Het is zeer effectief tegen volwassen insecten, larven en eieren van de bladluis, spint, trips, wittevlieg, wol-, dop- en schildluis.

Contactformulier

Zoekveld