U bent hier

Gewasbescherming

Gewasbescherming omvat alle acties die erop gericht zijn om gewassen vrij te houden of te beschermen tegen ziekten, plagen en andere schadelijke factoren zoals onkruid. Als het gewas aangetast wordt door deze factoren of een combinatie hiervan, zal het gewas niet goed groeien en dus een lagere opbrengst tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen worden gewasbeschermingsmiddelen (GBM) ingezet.

Geïntegreerde gewasbescherming

In Nederland voeren telers hun gewasbescherming en bestrijding uit op basis van geïntegreerde gewasbescherming. Hoe de verschillende vormen van gewasbescherming toegepast worden, hangt samen met de teelt en de teeltwijze. In de geïntegreerde teelt worden chemische, biologische en mechanische gewasbeschermingsmethoden gecombineerd. Deze aanpak vermijdt het ontstaan van resistenties, waardoor het beperkte middelenpakket zo lang mogelijk effectief blijft.

Geïntegreerde gewasbescherming is te verdelen in drie onderdelen:

  • Preventieve maatregelen; bijvoorbeeld bemesting, irrigatie, tussenteelt en de inzet van natuurlijke vijanden.
  • Waarnemen; monitoren of de huidige gewasbescherming effectief genoeg is met behulp van bijvoorbeeld bodemmonster of vangplaten.
  • Ingrijpen; het inzetten van de juiste GBM om de situatie te verbeteren.

Bewuste inzet van gewasbescherming

Daarnaast zorgt geïntegreerde gewasbescherming voor zo min mogelijk schade aan mens, milieu en nuttige organismen. Onjuist gebruik van GBM kan er toe leiden dat oppervlakte water vervuild wordt, nuttige insecten getroffen worden en het kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en het behoud van het milieu.

Heeft u vragen over geïntegreerde gewasbescherming of wilt u een persoonlijk advies van onze specialisten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

Gewasbeschermingsmiddelen

In Nederland beoordeelt het College voor de toelating van GBM en biociden (Ctgb) de middelen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Een GBM mag dus alleen toegepast worden als deze is toegelaten door het Ctgb. 

Ook onze GBM hebben een toelating van het Ctgb.

Onze oplossingen:

Zoekveld