U bent hier

Biodiversiteit

Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit omvat alle soorten die er op aarde zijn, waaronder alle dier- en plantensoorten. Al deze soorten op aarde houden de natuur in balans en vormen samen een levende en productieve natuur. "Bio" betekent leven "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid.

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen namelijk voor de productie van zuurstof, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), afbraak van planten en dode dieren, het beheersen van plagen enzovoort. Biodiversiteit betekent voor de mens leven. Want vanuit de biodiversiteit worden voedsel, bouwmaterialen, brandstof zoals hout en grondstoffen voor kleding en medicijnen geleverd.

Biodiversiteit in de land- en tuinbouw

In de land- en tuinbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Die op hun beurt ook weer onder de biodiversiteit vallen. Dit kunnen insecten zijn, maar ook nematoden, bacteriën of schimmels.

Zo dragen veel gewassen in fruit-, groenten- en zaadteelt pas vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene bloem naar de andere hebben overgebracht. En door bestuiving leveren insecten – met name honingbijen en hommels – essentiële diensten bij de teelt van hard- en zachtfruit (zoals appels, peren, kersen, aardbeien). Maar ook bij kasgroenten zoals tomaten, aubergine, paprika en bij de zaadteelt  van bijvoorbeeld sla, kool, ui en peen.

Andere insectenbestuivers – zoals wilde bijen, zweefvliegen, hommels en vlinders – spelen een beperktere rol als bestuiver in de land- en tuinbouw, maar zijn dan wel weer van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit in zijn totaliteit en voor openbaar groen. Ongeveer tachtig procent van de planten in de natuur en in perken en plantsoenen wordt namelijk bestoven door insecten.

Biodiversiteit & Geïntegreerde gewasbescherming

De basis voor geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen is een van nature weerbare bodem en gewas en gebruik van natuurlijke vijanden uit de omgeving. Natuurlijke vijanden, zoals roofmijten, roofwantsen en sluipwespen zorgen dat een plaag beneden de schadedrempel blijft. Daarom is het erg belangrijk dat bij geïntegreerde gewasbescherming en de inzet van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen de natuurlijke vijanden worden gespaard.

Bacteriën en schimmels

De biodiversiteit in en op een plant of bodem is minder zichtbaar maar minstens zo divers en belangrijk als het bovengrondse leven.  Een leven zonder micro-organismen is namelijk niet mogelijk. En juist in de land- en tuinbouw is het belangrijk om een goede balans te behouden voor een rendabele teelt zonder ziekten en plagen. Want als er een goede natuurlijke balans is van micro-organismen, ontstaan er geen ziektes en zijn de planten minder vatbaar voor plagen. Maar zodra deze balans verstoord is, is dit gunstig voor de pathogenen (ziekteverwekkers). Zij leven van deze disbalans en nemen dan juist in aantal toe. En dit leidt weer tot ziekten en plagen in het gewas.

ECOstyle heeft 2 producten met natuurlijke vijanden in haar assortiment: Mycostop en Prestop. Hoewel het om een schimmel (Mycostop) en een bacterie (Prestop) gaat, is de werking wel hetzelfde. Ze concurreren met de pathogenen op plek en voedingsstoffen. Daarnaast zijn zowel Mycostop als Prestop hyperparasitieten die met enzymen de celwanden van de ziekteverwekkers afbreekt, waardoor deze geen kans meer krijgen. Voor het beste resultaat dienen Mycostop en Prestop, net als de bovengrondse natuurlijke vijanden, wel preventief toegepast te worden. 

Zoekveld