U bent hier

Organen & Voeding

Problemen met de gezondheid door onjuiste voeding

Verwenziektes

De laatste jaren is steeds meer sprake van “verwenziektes” bij huisdieren, zoals dit bij de mens vaak de “welvaartsziekte” wordt genoemd. Een hond, die te weinig beweegt, in combinatie met te gemakkelijk verteerbaar voer, krijgt op de langere of kortere termijn problemen met de gezondheid.

Wat is de functie van een aantal essentiële organen en wat is het verband met hondenvoeding?

Dit zijn belangrijke organen, die een grote rol spelen om uw hond gezond en vitaal te houden: de nieren, de huid en de lever.

De nieren

De nieren zijn de organen die het bloed filteren en de stoffen die daar niet in thuis horen, via de urine, buiten het lichaam brengen. Dit gebeurt door grote hoeveelheden bloed door minuscuul kleine vaatjes te voeren. Dit proces is zeer complex, maar het belangrijkste element is dat bepaalde moleculen gefilterd moeten worden.

 

Deze moleculen worden dan veelal omgebouwd tot grotere moleculen met een goede oplosbaarheid. Deze goed oplosbare moleculen (veelal zouten) verlaten vervolgens met de juiste hoeveelheid vocht het nierbekken waar het vervolgens wordt opgeslagen in de blaas. Als de blaas vol is wordt deze geleegd.

 

De nieren regelen de juiste afvoer van deze moleculen met de juiste hoeveelheid vocht. Is deze balans tussen hoeveelheid vocht en moleculen niet in orde, dan treden er allerlei problemen op. Het filteren van zouten uit het bloed (ontzilten) duurt een lange tijd.

 

Als de zoutconcentraties eenvoudigweg te hoog zijn om in een bepaalde periode te filtreren, dan wordt de concentratie zout in het bloed te hoog. Dit leidt tot een te hoge bloeddruk met alle bekende gezondheidsproblemen van dien. Als de hoeveelheid water te gering is dan treden er problemen op in de nieren zelf. De nier wordt zelfs min of meer vergiftigd.

 

Een bekend voorbeeld van een degelijk probleem zijn het ontstaan van nierstenen*. Het is daarom van groot belang dat uw hond voldoende drinkt!

 

* Nierstenen zijn kristallen van zouten, die zijn gevormd omdat er teveel zouten uit het bloed zijn gefilterd.

nieren-hondenvoeding-ecostyle.png

De huid

De huid is het grootste orgaan van de hond. De huid bedraagt, afhankelijk van de grootte van het dier, 15-20 % van het totale gewicht. Ook de bekleding van het maag-darmkanaal kan in principe als huid worden gezien. In dat geval wordt het gewichtspercentage nog groter.

De huid heeft een groot aantal functies:

 • de huid is een barrière tegen binnendringende micro-organismen
 • de huid regelt de temperatuur van het lichaam
 • de huid regelt, tot op zekere hoogte, de vochtbalans in het lichaam
 • de huid geeft ons gevoel, zoals bij temperatuur, aanraking, pijn
 • de huid is betrokken bij de productie van vitamine D voor een goede opbouw van de beenderen

De huid bestaat uit...

De huid bestaat uit drie zich onderscheidende lagen:

 1. de opperhuid
 2. de lederhuid
 3. het onderhuids bindweefsel

Opperhuid

De opperhuid bestaat uit een vijftal lagen. In de onderste van deze vijf lagen worden voortdurend nieuwe cellen aangemaakt. Deze worden naar boven geschoven waar ze afslijten. De bovenste laag bestaat uit afgestorven en verhoornde cellen. Dit hele proces van opbouw naar afslijten neemt drie tot vier weken in beslag.

Lederhuid

Onder de opperhuid bevindt zich de lederhuid. Deze laag is in feite de levende laag. Het is een mengsel van elastische vezels, bloedvaten, haarwortels, talgklieren, (soms) zweetklieren, zenuwen enz. Deze laag bepaalt tevens de soepelheid van de huid. Een belangrijk detail: in de lederhuid bevindt zich 18 - 20 % van al het vocht in het lichaam.

Onderhuids bindweefsel

De derde laag is het zogenaamde onderhuidse bindweefsel. Dit bevat vetcellen, bloedvaten en zenuwen. Deze laag beschermt tegen kou en warmte en tegen verwonding. Indien alle processen goed functioneren dan heeft het dier een soepele huid met een glanzende vacht. Er kunnen zich echter nogal wat afwijkingen voordoen. Deze afwijkingen hebben, in een groot aantal gevallen, te maken met de wijze waarop onze huisdieren gevoed worden.

Bovendien zijn honden zeer gevoelig voor huidproblemen aangezien ze alleen zweetklieren in hun zolen en hun tong hebben.  

Waar komen huidproblemen vandaan?

Een aanwijsbare oorzaak voor huidproblemen is vaak (veel te) veel zout in het voer. Voor acceptatie van voeders is zout een veel gebruikt ingrediënt. Zout kan slechts zeer langzaam, via de nieren, uit het bloed gehaald worden.

De huid, door de opslag van vocht fungerend als buffer, neemt onderhuids zout op en neemt toe in omvang. Dit fenomeen is bekend als “vocht vasthouden”. Bij veel dieren, evenals bij de mens, zal dit zout vervolgens via de zweetklieren het lichaam verlaten.

Bij de hond kan dit niet, of slechts zeer gering! Als reactie hierop gaat de celdeling van de opperhuid versnellen. Met meer afvoer van cellen wordt ook meer zout afgevoerd. Het gevolg hiervan is een dikker wordende en minder gezonde huid waarbij de haargroei min of meer in de knel komt.

Uiteraard voegt ECOstyle geen zout toe om het voer voor de hond aantrekkelijker te maken. Kruiden zijn door hun aromatische werking uitstekend geschikt om het voer voor de hond lekker te maken!

Andere problemen die huidproblemen veroorzaken

Andere problemen die huidproblemen veroorzaken zijn te vet voer en een slecht werkende lever. In sommige voeders wordt veel vet verwerkt omdat dit een goedkope en compacte energieleverancier is. In de natuur is vet, evenals suiker, een schaars product. Dit vet, dat niet goed wordt afgebroken, wordt in het onderhuidse bindweefsel opgeslagen.

Verstopte talgklieren

De talgklieren, die zorgen voor een dun talglaagje om de huid tegen uitdrogen te schermen, reageren op deze hoeveelheid vet overactief. De talgklieren raken verstopt met als gevolg….ontstekingsreacties!

Overbelasting door overgewicht

Dieren met overgewicht – bijvoorbeeld ten gevolge van te vet voedsel – hebben vaak last van leververvetting. De lever functioneert daardoor heel slecht. Het gevolg is dat afvalstoffen niet meer worden afgebroken en het lichaam gaat overbelasten. Huidproblemen zijn mede het gevolg.

Slecht funtionerende spijsvertering

De grootste veroorzaker van huidproblemen bij vooral honden moeten we zoeken bij een niet optimaal functionerende spijsvertering en daarna gekoppeld een slechte afbraak van eiwit. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van te gemakkelijke verteerbaar voer en eiwit van slechte kwaliteit.

Deze restproducten worden als ammoniumzouten, net zoals zout, opgeslagen in het onderhuidse bindweefsel. Meer nog dan zout veroorzaakt dit een versnelde groei van de huidcellen.

Geïrriteerde en ontstoken huid

De huid maakt een overmatige hoeveelheid nieuwe huidcellen aan, zelfs zoveel dat ze niet volledig kunnen uitgroeien. Het gevolg: de huid gaat schilferen, raakt geïrriteerd en ontstoken. Uiteraard gaat dit gepaard met jeuk en kaalheid.

Vaak wordt gesproken over een allergische (eczeem)reactie op bepaalde grondstoffen in het voer. Dit komt voor, maar is in de meeste gevallen waarschijnlijk niet de oorzaak van de huidproblemen.

Lees meer over voedselallergie of voedselintolerantie

lever-hondenvoeding-ecostyle.png

De lever

De lever is, samen met de hersenen, een van de nog steeds niet volledig ontrafelde geheimen van de natuur. Hoe de lever precies werkt is nog steeds onduidelijk. Wel is duidelijk, dat het een absoluut onmisbaar en uiterst robuust orgaan is. Als de lever zeer beschadigd is, dan bestaat er geen redding meer. Een levertransplantatie is nog steeds uiterst precair.

De werking van de lever

De lever kan onvoorstelbaar veel problemen lange tijd zelf oplossen. De lever is onmisbaar bij een optimale stofwisseling van de hond. Tevens heeft de lever een functie als opslag van glycogeen (‘dierlijk zetmeel’).

Hiermee wordt de energiebalans in het bloed geregeld. Als honden teveel met suikerachtige stoffen en slechte vetten gevoerd worden bestaat de kans op leververvetting. De lever heeft dan een permanent overschot aan glycogeen wat omgezet wordt in vet. Op langere termijn leidt dit tot problemen.

De hoofdfunctie van de lever is in feite het ontgiften van het lichaam. Alle afvalstoffen komen in de lever en worden daar afgebroken tot voor het lichaam minder giftige stoffen. Als de lever echter teveel afvalstoffen moet verwerken, dan wordt het algemene functioneren van dit orgaan minder.

Een sprekend voorbeeld is de lever van een alcoholist. Deze lever is weliswaar groter dan die van een gezond persoon, maar hij functioneert minder goed! Pas na decennia stopt de lever met functioneren; een teken van hoe robuust een lever eigenlijk is!

Gevaar voor neerwaartse spiraal

Voor het lichaam van jouw hond moeten we zeer beducht zijn op de kwaliteit van het hondenvoer. Verteringsproblemen en de noodzakelijke afbraak van vele afvalstoffen (stofwisseling) maken, dat aan hondenvoer zeer hoge kwaliteitseisen gesteld moeten worden. Jouw hond loopt het gevaar om in een neerwaartse spiraal terecht te komen qua gezondheid als het voer van mindere kwaliteit is.

Als de lever door een te hoog gehalte aan afvalstoffen minder gaat functioneren, veroorzaakt dit een minder goede vertering. Deze minder goede vertering veroorzaakt weer meer afvalstoffen die afgebroken moeten worden, etc.  

Duidelijk is, dat de lever in de algemene gezondheid van het huisdier een spilfunctie vervult. Is de lever in topconditie dan kan het dier de slechte voeding toch goed verwerken. Omgekeerd: is de leverfunctie verstoord, dan helpt ook het beste voer niet om de (huid)problemen op te lossen.

Kanker?!?

 

Veel honden ontwikkelen op latere leeftijd bepaalde vormen van huidtumoren. De relatie met het onderhuidse bindweefsel als opslagdepot voor afvalstoffen wordt veelal als achterliggende oorzaak van problemen met tumoren gezien.

Veel diervoeders – met uitzondering van het premium segment - worden vaak samengesteld uit reststoffen van de humane consumptie.

De belangrijkste oorzaken zijn:

 1. Teveel vetten in het hondenvoer.

 2. Te hoge concentraties eiwitten in het hondenvoer.

 3. Teveel zouten in het hondenvoer.

 4. Meeroken met de baas.

Ja, ook sigarettenrook wordt als “gevaarlijke stof” aangewezen.

 

Vraag en antwoord

Zoekveld