U bent hier

Ziekten en Plagen

Rooddraad
Gazonziekten

Gazonziekten zoals rooddraad of sneeuwschimmel kunnen behoorlijk schade aanrichten in een tuin. Gelukkig zijn deze ziekten vaak goed te bestrijden en zelfs te voorkomen door de juiste bemesting. De meest voorkomende gazonziekten hebben wij hier voor u op een rij gezet inclusief onze oplossing.   

Kalium tekort
Gebreksverschijnselen

Voedingselementen zijn de ‘bouwstenen’ van de plant om te kunnen groeien. Een tekort aan bepaalde voedingselementen kan leiden tot slecht ontwikkelde planten die gebrekverschijnselen vertonen. Het herkennen van de diverse gebreksverschijnselen is essentieel om tot een juiste oplossing te komen.

Plagen in gazon en border

Lelijke, bruine plekken in het gazon en een grasmat die gemakkelijk van de grond losgetrokken kan worden? Dan is de kans groot dat u last heeft van engerlingen in het gazon. Maar een plaag is niet altijd even makkelijk te herkennen, terwijl dit wel erg belangrijk is voor de bestrijding van de plaag. Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende plagen en hoe deze te bestrijden zijn.

Onkruid bestrijden
Onkruidbestrijding

Het besluit dat voorziet in een gebruiksverbod op middelen buiten de landbouw is gepubliceerd. Vanaf 31 maart mag de professionele gebruiker geen gewasbeschermings-middelen meer toepassen op een verhard oppervlak. Er is ook een regeling met uitzonderingen opgesteld.

Vraag en antwoord

Zoekveld