U bent hier

Sportveldbemesting

Voor een sterk en weerbaar sportveld

Wilt u ook een sterk en diepgroen sportveld?

Dat kan met onze 100% organische meststoffen! Juist voor een sportveld is de bodem van groot belang. Een gezonde en vitale bodem zorgt namelijk voor groen en vooral ook sterk gras. Alleen dan kan er volop op gesport worden zonder dat er schade onstaat. En dit begint al bij de aanleg. Een goede basis zorgt ervoor dat het sportveld het hele jaar door intensief bespeeld kan worden zonder dat er schade ontstaat of onkruid gaat groeien.

Een gezonde en vitale bodem is een combinatie van de grondsoort, de vocht- en zuurstofhuishouding, de pH-waarde, humusgehalte en de aanwezige voedingselementen.

Een gezonde start...

Kies uw sportveldbemesting

Speciaal voor de bemesting van sportvelden hebben wij de volgende producten in ons assortiment:

De basis:

Myco-Sport
Myco-Sport

Myco-Sport is een hoogwaardige organisch microbiële meststof voor sportvelden. Het bevat een uitgebalanceerde NPK-verhouding en speciale micro-organismen die afgestemd zijn op intensief gebruikte grasvelden. Daarnaast is ook aan de Myco-Sport ProtoPlus toegevoegd.

Terra-Fertiel
Terra-Fertiel

Een echte bodemverbeteraar met een groot aantal micro-organismen in de vorm van schimmels, bacteriën en gisten. Terra-Fertiel is tevens verrijkt met zeewier, kalk en kleimineralen, die het bodemleven stimuleren en activeren, waardoor belangrijke bodemprocessen zoals omzetting van organische stof en natuurlijke structuurverbetering optimaal verlopen.

OpMaat K15
OpMaat K15

OpMaat K15 is een enkelvoudige, 100% organische meststof met een hoog gehalte aan kalium en is verrijkt met micro-organismen en bacteriën. De bacteriën dragen bij aan het beter kunnen opnemen van kalium (K) door de plant zelf.

Beheer

Voor een gezond en weerbaar sportveld is niet alleen de juiste bemesting belangrijk, ook het beheer is van groot belang. Op het juiste moment en de juiste manier maaien, beluchten, bemesten en beregenen zorgt voor een sterke en groene grasmat die volop bespeeld kan worden.

Ga bij het onderhoud van sportvelden daarom niet op één manier te werk. Het belangrijker om per veld te kijken wat er nodig is om een zo goed mogelijk plaatje te creëren. Het ene veld moet geverticuteerd worden, terwijl een andere belucht moet worden enz. 

>> Lees hier meer over chemievrij sportveldbeheer

Een prachtig groene en gezonde grasmat...
Bemesten (al vanaf 5 graden bodemtemperatuur!)

Het bemesten van sportvelden met 100% organische meststoffen is belangrijk voor:

  • Een dichte en sterke grasmat
  • Een grasmat zonder ziekten, plagen en onkruid
  • Juiste voedingsstoffen voor het gras
  • Goede bodemstructuur

De eerste bemestingsronde met Myco-Sport kan nu al gedaan worden vanaf 5 graden bodemtemperatuur. Door de toevoeging van protozoa in deze meststof werkt deze namelijk sneller en effectiever.

De voedingsstoffen van onze meststoffen spoelen niet uit bij beregening!

kalk_az_0310b_ma_13.jpg

Beluchten en Vertidrainen

Preventief beluchten en/of vertidrainen kan een oplossing bieden voor veel problemen met de structuur van de sportvelden. Dit zorgt er namelijk voor dat er naast het inbrengen van lucht ook graswortels doorgesneden worden. Hierdoor stoelen de wortels zich beter uit en ontstaat er een sterkere zode. Dit bevordert de zodevastheid en voorkomt losse grasmatten of andere problemen, zoals onkruid, ziekten en plagen.

Ook wanneer het organisch stofgehalte in de bodem niet in orde is, ontstaan er problemen met de structuur en de grasmat. Dit kan voorkomen worden door voor het beluchten uitgecomposteerde compost (10m3 per ha) over het gras uit te strooien. De compost wordt dan tijdens het beluchten mee geprikt naar ong. 20 cm diepte. Hierdoor komt de organische stof op de plek waar het hoort. Dit is vooral geschikt op de hardere velden waar normaliter zand wordt gebruikt.

img_2891_0.jpg

Maaien

Het maaien van een sportveld gebeurt om verschillende redenen:

1. Het bespeelbaar houden van de grasmat
2. Dichte graszoden creëren. 

Daarnaast is een goede kwaliteit van het maaiwerk noodzakelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een sterke en weerbare grasmat. 

 

Ziekten en plagen

Vooral rooddraad is een probleem wat zich op veel sportvelden voordoet. Maar ook voor andere grasziekten, zoals bijvoorbeeld pythium, zijn sportvelden vatbaar. Vaak zijn ziekten goed te bestrijden en zelfs te voorkomen door het juiste onderhoud en bemesting. Ditzelfde geldt voor plagen zoals engerlingen en emelten. Zij kunnen een sportveld letterlijk overhoop halen.

>> Lees alles over ziekten, plagen en gebreksverschijnselen en onze oplossingen hier.

of

>> Bodeminsecten bestrijden en voorkomen met aaltjes. 

engerlingen_irwin_vd_mussele_0031_0.jpg

Onkruid

Vogels en/of wind kunnen onkruidzaden meebrengen naar het sportveld, er kunnen nog onkruidzaden in de grond aanwezig zijn, maar onkruid kan ook meekomen met de dressgrond. 
Weegbree, paardebloemen, madeliefjes, kweek, klaver en witbol zijn enkele voorbeelden van onkruiden die veel op sportvelden te vinden zijn. Mos komt ook voor, maar in veel mindere mate.  

Onkruid breidt zich makkelijk uit wanneer het gras minder sterk en weerbaar is. De groei van onkruid (en mos) heeft vaak meerdere oorzaken, zoals een slechte bodemstructuur, te zure grond, te kort maaien, slechte bemesting, of het slecht herstellen van bijvoorbeeld slidingschade na afloop van trainingen en wedstrijden.

Goede bemesting en goed maaien zorgen ervoor dat onkruid en mos minder kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het gras wordt sterker en de wortels stoelen beter uit waardoor onkruid minder kans krijgt om te groeien.

weed_0414b_ma_13.jpg

ECOstyle bemesting op de sportvelden van Heerhugowaard

"Wij gebruiken de meststoffen van ECOstyle op onze sportvelden. En dan vooral Terra-Fertiel en Myco-Sport. Met het gebruik van deze organische meststoffen willen wij inspelen op de toekomst. 

 

We zien namelijk een groot verschil met de velden die niet met ECOstyle meststoffen bemest zijn. De beworteling is veel beter en water blijft minder op de velden staan. Daarnaast hoeft er in droge periodes minder water gegeven te worden. Natuurlijk moet je er wel rekening mee houden dat het om een organische meststof gaat en het dus iets langer duurt voordat het op gang komt. Maar er is dan weer geen uitspoeling zoals je bij KAS-bemesting wel hebt." 

 

Dhr. Groot - beheerder sportvelden gemeente Heerhugowaard

Tips & Oplossingen

 

Doe de bodemcheck!

Het doen van onze bodemcheck is geen overbodige luxe om een zo optimaal mogelijk situatie voor het sportveld te creëren. In vijf essentiële stappen worden de juiste voorwaarden worden gecreëerd voor een mooie grasmat. Werken volgens deze methode voorkomt problemen en onnodige kosten achteraf. 

Sowieso is het goed om minimaal 1x per 2 jaar een bodemanalyse uit te voeren. Zo kan er een advies op maat gemaakt worden en blijft uw sportveld lang mooi en bespeelbaar. 

>> Ga direct naar onze bodemcheck

 

Juiste pH-waarde 

Het belang van een goede pH-waarde wordt vaak onderschat. De ideale pH van een sportveld is 6. Met deze pH worden de voedingstoffen die gestrooid worden het beste omgezet. 

De pH waarde van de bodem kan makkelijk getest worden met onze pH bodemtest. 

 

>> Lees meer over de pH-bodemtest

Rooddraadschimmel

 

Problemen oplossen

Mochten er onverhoopt toch voedingsproblemen ontstaan (zijn), dan zijn onze enkelvoudige probleemoplossers ideaal om tekorten aan te vullen.

  • OpMaat P10 - Fosfaat: Bevordert de beworteling
  • OpMaat N11 - Stikstof: Snel herstel van geel- en bruinverkleuring. Indirecte werking tegen klaver
  • OpMaat MgO+ - Magnesium en sporenelementen: Brede probleemoplosser

>> Bekijk hier al onze producten

Advies op Maat

Sportveldbemesting is een vak apart! Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies speciaal voor uw sportveld. Van compleet bemestingsplan, tot het direct beantwoorden van een korte vraag. Wij helpen u graag!

Zoekveld