ECOstyle Statements

Onze producten voldoen aan onderstaande uitgangspunten:

ECOstyle staat sinds 1967 voor zorg voor het milieu! Bij het ontwikkelen van nieuwe producten proberen we altijd de totale impact voor het milieu zo laag mogelijk te laten zijn. Voor het vinden van nieuwe grondstoffen wordt bijvoorbeeld altijd onderzocht of er reststromen zijn die opgewerkt kunnen worden tot een hoogwaardige grondstof of eindproduct.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom leveren wij producten die bijdragen aan het voorkomen van problemen. Indien preventie alleen niet voldoende is, biedt de ECOstyle-groep een breed scala aan natuurlijke bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen.

Wij werken bij voorkeur met leveranciers die samen met ons de keten willen verduurzamen. Hiertoe hebben we een programma ontwikkeld waarbij wij leveranciers helpen om de keten te verduurzamen. Dit is vastgelegd binnen onze Code of Conduct.

Wij zijn continu op zoek naar alternatieve ingrediënten om onze producten verder te verbeteren. Deze ingrediënten moeten passen binnen de werkingssfeer van de natuurlijke  kringloop.

ECOstyle streeft ernaar de meest duurzame en veilige verpakkingen te ontwikkelen voor haar producten. Dit betekent dat…

Al onze verpakkingen volledig recyclebaar zijn (o.a. door gebruik van mono-materialen).

Duurzame (hulp)materialen als gerecycled papier en karton, glas en zuivere lucht worden toegepast.

Kindveilige verpakkingen en sluitingen worden toegepast.

Zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van inkten op plantaardige basis. 

Rekening wordt gehouden met optimaal gebruiksgemak en secure toepassings- en doseermogelijkheden.

Door beter en slimmer design onder meer sterkere folies en lichtere flessen worden ontwikkeld, waardoor minder materiaal wordt gebruikt.

Bij gebruik van houtmateriaal altijd PEFC of FSC goedgekeurd hout wordt gebruikt.

herbs_vegetable_cocopeat_0067b_ma_13_0.jpg

Zoekveld