• ☏ 0516 - 43 21 22 | De levertijd van een webshoporder is 2-3 werkdagen vanaf het moment dat de order ons magazijn verlaat
Reviews
Winkelwagen 0
Winkelwagen

Er zit nog niets in je winkelmandje.

Hulp nodig?
Menu

Homeopathie

Reguliere geneeskunde

Binnen de reguliere geneeskunde is ‘de gouden standaard’ gebaseerd op het vaststellen van een causaal verband tussen een interventie en het optredend effect door middel van een gerandomiseerd (dubbel-) blindonderzoek.

Binnen de homeopathie wordt de zogenaamde ‘casuïstische methode van effectonderzoek’ gehanteerd. Hier wordt uitgegaan van individualiseren van diagnostiek en behandelingen. Deze aanpak maakt het mogelijk om ook bij één of enkele gevallen het effect van een behandeling vast te stellen. Deze methode is gebaseerd op de ervaringskennis van de ervaren en deskundige vakman.

 

Homeopathie

Homeopathie gaat uit van twee belangrijke uitgangspunten. De meest bekende karakteristiek is het ‘similiaprincipe’, de ziekte wordt behandeld met middelen die bij gezonde personen of dieren verschijnselen oproepen die lijken op de symptomen van die ziekte. Homeopathie betekent dan ook ‘gelijksoortig (homeo) lijden (pathie)’. Een ontsteking wordt bijvoorbeeld genezen met een middel dat ontsteking opwekt, om zo het lichaam te stimuleren zelf de ontsteking aan te pakken. Dit is anders dan het uitgangspunt van de allopathie en de fytotherapie die uitgaan van symptoomgerichte benadering.

Het tweede principe is dat van verdunnen en schudden van de middelen. Er wordt in de reguliere geneeskunde en van fytotherapie uitgegaan van een materialistisch werkingsmechanisme, dit is echter bij de homeopathie niet toereikend voor de verklaring van de werkzaamheid.

Homeopathische geneesmiddelen kunnen van plantaardige grondstoffen gemaakt zijn, maar ook van mineralen, dierlijke producten of chemische stoffen. Bij homeopathie kan gebruik worden gemaakt van oertincturen (onverdunde tincturen van het uitgangsmateriaal), maar meestal wordt het uitgangsmateriaal verdund en geschud.

Er zijn enkelvoudige homeopathische middelen die uit één stof bestaan, maar ook complexmiddelen. Dat zijn middelen die uit meerdere homeopathische middelen zijn samengesteld en die elkaars werking versterken. ECOstyle voert een aantal complexe homeopathische diergeneesmiddelen in het assortiment. Binnen de homeopathie zijn hoge verdunningen meer specifiek, terwijl de lagere verdunningen een minder specifiek effect oproepen. De producten die ECOstyle voert zijn allemaal van een lagere verdunning, en daarmee gericht op de algemene weerstand en immuniteit van het dier. De kant-en-klare producten zijn daarmee te gebruiken voor een meer algemeen gedefinieerde groep patiënten. De keuze voor samengestelde producten heeft als voordeel dat deze eenvoudig kunnen worden toegepast bij de behandeling van ziekten en aandoeningen bij landbouwhuisdieren.

 

Registratie homeopathische diergeneesmiddelen

Alle toegelaten homeopathische diergeneesmiddelen stonden op een zgn. ‘statische lijst’. Dat is een lijst die in 1993 is vastgesteld voor alle op dat moment in de markt zijnde homeopathische producten die zich toen hebben aangemeld. Voor deze diergeneesmiddelen is een overgangsregeling binnen de Wet Dieren. Voor 1 januari 2014 moest voor homeopathische diergeneesmiddelen een dossier zijn ingediend. Deze kunnen dan in de huidige vorm op de markt blijven en de fabrikant wordt in de gelegenheid gesteld binnen een paar jaar het dossier te vullen. In de toekomst krijgen de homeopathische diergeneesmiddelen een Reg. NL H nummer.

 

Homeopathische producten zijn: