Menu

Proefresultaten Mycostop

Mycostop tegen Phytium in komkommer

Demo Proeftuin Zwaagdijk

Een recente demo bij Proeftuin Zwaagdijk met Mycostop in komkommer toont de preventieve werking van Mycostop tegen Pythium.

De komkommerplanten zijn opgezaaid met 2 gram Mycostop per 1000 planten. Na het overzetten zijn de planten nogmaals aangegoten met 5 gram/1000 planten Mycostop.  Eén dag na overzetten zijn de planten geïnfecteerd met Pythium aphidermathum (infectiedatum: 21-3-2017). Eén dag na infectie (twee dagen na overzetten) zijn de planten ter controle aangegoten met Fosetyl + Propamocarb.