• ☏ 0516 - 43 21 22 | De levertijd van een webshoporder is 2-3 werkdagen vanaf het moment dat de order ons magazijn verlaat
8.5
2474 Reviews
Winkelwagen 0
Winkelwagen

Er zit nog niets in je winkelmandje.

Hulp nodig?
Menu

Onderzoek wijst uit: Pyrogenium werkt echt

'In homeopathie moet je geloven' is een veel gehoorde opmerking. Maar onderzoeken bevestigen wel degelijk de werking ervan. Pyrogenium is een homeopathisch diergeneesmiddel: een samenstelling van sterk verdund slangengif, een extract van rottend rundvlees (Pyrogenium genaamd) en een zilverextract (argentum metallicum). Dat Pyrogenium werkt, blijkt uit meerdere (wetenschappelijke) onderzoeken.

Celgetal en LDH gehalte dalen na toediening Pyrogenium

In 2017 is er door het AERES uit Dronten een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar Pyrogenium. Dit onderzoek had als doel te onderzoeken of bij vroegtijdige toediening van Pyrogenium klinische mastitis kan worden voorkomen. De vroege indicator die gebruikt werd in dit onderzoek is LDH, een enzym dat vrijkomt bij infecties. De melkrobot geeft een attentie van een verhoogd LDH gehalte. In het onderzoek werden 2 bedrijven meegenomen die een verschillende gezondheidsstatus hadden. Op bedrijf 1 kwam klinische mastitis relatief zeer weinig voor (weinige LDH attenties, laag celgetal) en op bedrijf 2 kwam klinische mastitis juist regelmatig voor (veel LDH attenties, hoog celgetal). Een eerste LDH attentie bleek in dit onderzoek geen goede indicator voor het ontwikkelen van klinische mastitis. Er waren op beide bedrijven nauwelijks koeien die na een eerste attentie klinische mastitis ontwikkelden (slechts 9 van de 85 koeien in de proef), waardoor de oorspronkelijke onderzoeksvraag niet kon worden beantwoord.
Op beide bedrijven waren echter wel voldoende eerste LDH attenties die een aantal interessante feiten rondom het gebruik van Pyrogenium lieten zien. Zodra Pyrogenium wordt toegediend daalt het LDH gehalte in deze groep sneller dan in de controlegroep (significant). Wanneer op een bedrijf het celgetal laag is, zorgt Pyrogenium bij een attentie er voor dat het celgetal ook laag blijft. Bij een bedrijf waarbij het celgetal hoog is, zorgt Pyrogenium alleen voor een significante daling in het celgetal bij een attentie in de eerste dagen van de behandeling. 

Celgetal en geleidbaarheid dalen na toediening Pyrogenium

In 2013 is in opdracht van ECOstyle BV op 6 bedrijven met een robot gekeken naar het effect van de toediening van Pyrogenium of antibiotica bij koeien met een mastitisattentie (als gevolg van een verhoogde geleidbaarheid). Van beide groepen werd de geleidbaarheid gemeten en in de Pyrogeniumgroep werden ook melkmonsters genomen om het celgetal per kwartier vast te stellen. Samengevat was de conclusie dat de geleidbaarheid van de Pyrogeniumgroep significant daalde vanaf de eerste dag, vergelijkbaar met een antibioticabehandeling. Tot slot bleek het celgetal in de Pyrogeniumgroep gemiddeld met 58% te dalen. Pyrogenium heeft daarmee een positief effect op de mastitisgerelateerde indicatoren in de melk: geleidbaarheid en celgetal.

Pyrogenium zorgt voor een toename van witte bloedcellen

In 2014 is er bij 412 vleeskalveren het effect van het toedienen van Pyrogenium op witte bloedcellen in de bloedbaan onderzocht. Pyrogenium stimuleert de lichaamseigen afweer en daarom is er, naast het effect op witte bloedcellen, ook gekeken naar het aantal individuele antibiotica behandelingen per klinisch ziek kalf. Er is onderscheid gemaakt in leeftijd en afkomst van de kalveren. De leeftijd van het kalf is erg bepalend voor de status van het immuunsysteem, het aantal en soort witte bloedcellen in het kalf.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat Pyrogenium een stimulerend effect heeft op het aantal witte bloedcellen (het immuunsysteem). Afhankelijk van de leeftijd of de aard van de infectie (viraal of bacterieel) geeft Pyrogenium een ander effect.

Minder gewrichtsontsteking bij vleeskalveren met Pyrogenium

In 2016, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van Pyrogenium op door Mycoplasma bovis veroorzaakte artritis bij vleeskalveren in vergelijking met reguliere antibioticabehandeling. Samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en vier dierenartsen van vier verschillende dierenartspraktijken zijn er in totaal 21 kalveren met deze gewrichtsontsteking behandeld. 9 kalveren kregen Pyrogenium in combinatie met het aanbrengen van ProMotion op de huid rondom het pijnlijke gewricht. ProMotion is een verzorgingsproduct met etherische oliën, zoals cayennepeper, die de doorbloeding sterk verbeteren. 12 kalveren werden behandeld met het antibioticum Tylosine in combinatie met een pijnstiller (Meloxicam). Kijkend naar de beweeglijkheid, temperatuur, pijnlijkheid van het gewricht, kreupelheid en conditie werd in beide groepen een significante verbetering geconstateerd op 28 dagen na start van de behandeling. En belangrijker nog: er werd geen verschil geconstateerd tussen beide behandelgroepen. De inzet van Pyrogenium en ProMotion is dus net zo effectief als die van antibiotica en een pijnstiller. In het geval van resistentie en het terugdringen van het antibioticagebruik, heeft de combinatie Pyrogenium en ProMotion de voorkeur.